Rektor – Nykøbing Katedralskole – null

Nykøbing Katedralskole søger en rektor, der kan stille sig i spidsen for en markant og perspektivrig udvikling til gavn og glæde for nuværende og fremtidige elever, medarbejderne og lokalsamfundet. Den mere end 500 år gamle katedralskole i Nykøbing Falster har 635 elever og 68 medarbejdere og er et provinsgymnasium i ordets bedste forstand. Eleverne er positive og imødekommende og tager deres uddannelse alvorligt. De værdsætter deres dygtige lærere og passer godt på deres smukke og moderne skole. De unge kommer med vidt forskellig baggrund, og lærerne er dybt engagerede i at sikre, at alle får passende udfordringer og en god uddannelse. Katedralskolen rager op og har en vigtig rolle at spille i områdets uddannelses- og kulturliv. Som ny rektor skal du først og fremmest holde skole og have elevernes udvikling, deres læring og deres udvikling til myndige, aktive samfundsborgere for øje. Som leder skal du fra første dag vise, hvad tydelig, involverende og tillidsskabende ledelse betyder i praksis. Der skal sættes gode standarder for åbenhed i fordelingen af opgaver og funktioner, og der skal lægges op til nyformulering af katedralskolens ståsted og dens ambitioner for mødet mellem elever og undervisere. Der vil blive lagt vægt på at vælge en ny rektor, som har sin rod i kærligheden til gymnasieskolen, dens fag og dens dannelse, og som har undervisningserfaring, ledelseserfaring og virkelig gode kommunikative evner. Vigtigt er også de personlige kompetencer, der skal til for at skabe tillid, respekt og god samarbejdskultur.

Read more…