REHPA søger forskningsassistenter til forsknings- og dokumentationsopgaver – Region Syddanmark – Copenhagen

REHPA søger to kollegaer med sundhedsfaglig baggrund, som kan bidrage til at løse opgaver knyttet til forskning og dokumentation. Du er som minimum uddannet på kandidatniveau, kan være nyuddannet eller have et par års erfaring. Brænder du for at samle og skabe viden, og er du optaget af en tæt kobling mellem forskning og praksis, så er REHPA det rette sted, hvor du gennem relevante kompetencer og erfaringer kan bidrage aktivt til at drive REHPAs mange opgaver fremad.Om stillingerne De to stillinger bidrager samlet set til, at REHPAs forskellige forsknings-, udviklings-, dokumentations- og rekvirerede opgaver løses med høj kvalitet. Indhold i de enkelte stillinger fastlægges afhængigt at kompetencer og interesser, så den samlede opgaveportefølje dækkes.Dine hovedopgaver og ansvarsområder Som forskningsassistent vil du fx bidrage til … Litteratursøgning og – gennemgang, dokumentanalyse Udarbejdelse af spørgeskemaer Skrive protokoller, ansøgninger, og artikler Dataindsamling og -analyse Løsning af rekvirerede opgaver, fx evalueringer og analyser Skriftlig formidling af fx kortlægninger, registeranalyser Vi forventer, at du har … Sundhedsvidenskabelig uddannelse på minimum kandidat- eller masterniveau, fx folkesundhedsvidenskab, cand. cur., el.lign. Gode engelskkundskaber i skrift og tale og ser gerne, at du har erfaring med og/eller interesse for … Indsamling af kvalitative og/eller kvantitative data, registerdata Dataanalyse Litteratursøgning og -gennemgang, udarbejdelse af reviews Skriftlig formidling af forskningsbaseret viden Erfaring med projektledelse/-styring Indsigt i sundhedsvæsenet og forskningsområdet Kendskab til eller interesse for rehabilitering og palliation ved livstruende sygdom Det er afgørende, at du kan arbejde selvstændigt. For at lykkes kræver det gehør, fleksibilitet og løbende, tydelig forventningsafstemning. Du trives med varierede opgaver, hvor fællesnævneren er ordenssans, systematik, analyse af og overblik over processer og helheder såvel som detaljer.Vi ønsker os en kollega, der samarbejder konstruktivt, er hjælpsom og omgængelig og bidrager til et godt kollegaskab og arbejdsmiljø.Vi tilbyder Vi tilbyder et job med rig mulighed for udvikling i forhold til både forskning og vidensformidling. Opgaverne er afvekslende og udføres i samarbejde med gode kolleger i et tværfagligt miljø. Vi har en uhøjtidelig omgangstone, samtidig med at vi sætter det professionelle niveau højt.Organisatorisk vil du være tilknyttet REHPAs forskergruppe og ansættelsesmæssigt referere til videncenterchef, som er lederen af denne. Fagligt vil du referere til REHPAs forskningsleder.Løn og ansættelsesvilkår Stillingerne er tidsbegrænsede og rammesat til 37 timer pr. uge i 24 måneder med mulighed for forlængelse. Tiltrædelse 1. januar 2023 eller efter aftale. Du har primært tjenestested hos REHPA i Nyborg eller REHPA i København. Ved primært tjenestested i Købehavn får du sekundært tjenestested ved REHPA i Nyborg med evt. fremmøde i Nyborg efter aftale.Stillingerne aflønnes efter gældende overenskomst på området og er omfattet af lokal løndannelse. Det betyder, at der ved samtalen skal drøftes gensidige forventninger til lønniveau. Såfremt du ikke allerede er ansat i Region Syddanmark, vil der være en prøvetid på tre måneder.Ansøgningsfrist og samtaler Ansøgningsfrist: 03-11-2022. Ansøgningen vedlægges CV, uddannelsesbevis og eventuel dokumentation fra lignende stilling. Vi forventer at holde samtaler den 11-11-2022 i Nyborg.Yderligere oplysninger Hvis du vil høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte videncenterchef Ane Bonnerup Vind på telefon 21 46 23 90 eller forskningsleder, professor Mette Raunkiær på telefon 29 21 22 31.Om os REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation arbejder for at samle, skabe og dele viden om rehabilitering og palliation til livstruede syge – og for koordinering mellem de to felter gennem hele sygdomsforløb. Målsætningen er, at vores indsatser bidrager til udvikling af fagfelterne, og at de derigennem vil gøre en positiv forskel for mennesker berørt af livstruende sygdom. Det gør vi som medarbejdere drevet af et højt fagligt engagement, empati og professionalisme og i samarbejde med relevante fagligheder og aktører på området.En del af REHPAs forskningsaktiviteter gennemføres i vores forskningsklinik i Nyborg. Her modtager vi deltagere fra hele landet på internatophold. De bagvedliggende protokoller rekrutterer fortrinsvis mennesker med kræft og hjertesygdomme. Men andre livstruende sygdomme og tilstande kan forekomme. Opholdene finder sted i rammer, der skaber perspektiv, ro og tryghed i en sårbar situation.REHPA er administrativt forankret ved OUH, Region Syddanmark og tilknyttet Syddansk Universitet som forskningsenhed ved Klinisk Institut. Vi har hovedadresse på OUH – Nyborg Sygehus og kontorfaciliteter i København, Aalborg, Århus og Holbæk.Læs mere på www.rehpa.dk.Lokation: Nyborg

Read more…