Regionshospitalet Horsens søger anæstesisygeplejerske – Region Midtjylland – Horsens

Vi søger en Anæstesisygeplejerske til vores afsnit… Vi har travlt, vi bøvler med Corona og vi har sikkert de samme udfordringer, som alle andre anæstesiologiske afdelinger MEN hos os får du de aller bedste kollegaer – så kom og vær’ en del af en fantastisk afdeling

Motiveres du af stor selvstændighed som anæstesisygeplejerske, kombineret med et tæt samarbejde med operationssygeplejersker, speciallæger og ad hoc teams?
Er du åben, imødekommende og ser forskellighed som en styrke, så kan vi tilbyde dig en inspirerende hverdag, præget af spændende og udfordrende akutte som elektive patienter; ikke 2 dage er ens.

Hos os vil du komme til at arbejde i et afsnit med en funktionsledelse, der prioriterer synlighed, information og medinddragelse som vigtige værdier. Dialog i hverdagen er afgørende for vores trivsel; den prioriterer vi som ledelse, men du skal som medarbejder også tillægge den stor værdi. Ligeledes er medansvar, faglighed, humor og engagement kendetegnende for vores afsnit.
Vi har et bredt spektrum af nye og erfarne medarbejdere. Vi prioriterer høj faglig kvalitet, trivsel, og et positivt arbejdsmiljø. Læring og udvikling er en del af hverdagen, og indgår naturligt i tilgangen til de mange komplekse opgaver.

Vores hverdag indeholder mange facetter af det anæstesiologiske speciale; lange og korte anæstesier, medicinsk, kirurgisk akutkald samt traumekald, assistance til vores fødegang og kald til hjertestop samt assistance til akut dårlige patienter i hele huset.
Desuden fører specialoplærte anæstesisygeplejersker præanæstesiologisk tilsyn i Klinikken for forundersøgelse til bedøvelse.

Vi prioriterer kontinuerlig udvikling af teamarbejdet på vores operationsstuer, herunder hvordan vi bruger hinandens ressourcer og dermed løser vores kerneopgave mest hensigtsmæssigt. Afsnittet har en tværfaglig gruppe, som systematisk planlægger og afvikler simulationstræning mhp. udvikling af det tværfaglige teamsamarbejde.
Vi arbejder for nuværende fokuseret med det regionale projekt “Sikkert OP flow”, med særligt fokus på; kirurgen som teamleder og adskillelse af akut og elektiv kirurgi.

Afsnittet uddanner både læger, anæstesisygeplejersker, sygeplejersker, reddere og paramediciner. Vores lærings- og udviklingsmiljø ligger os meget på sinde. Det er en del af hverdagen og indgår naturligt i tilgangen til de mange komplekse opgaver, som vores hverdag indeholder. Vi forventer, at du vil være med til at understøtte og tage del i dette. Vi prioriterer derfor også at tilbyde dig et individuelt planlagt introduktionsprogram.

I det daglige har vi et nært samarbejde med afsnittet; Forberedelse og Opvågning. Dette afsnit yder præ-, per- og postoperative sygepleje indenfor specialerne Organkirurgi, Gynækologi/Obstetrik og Ortopædkirurgi. 

Stillingen er på 37 timer pr. uge eller efter aftale. Tiltrædelse aftaler vi nærmere. Vi arbejder med en ønskeplan i programmet ”Min Tid”, hvorved man får indflydelse på tilrettelæggelsen af sin fremmødeplan.

Referencer kræves fra en eller flere ansættelser.
Aflønning sker efter overenskomstens regler.
Forhandling af decentral løn sker med den forhandlingsberettigede faglige organisation.
Ansættelse betinges af tilfredsstillende autorisation og børneattest.

Read more…