Psykolog/terapeut søges til Psykiatrisk Klinik 2, Randers – Region Midtjylland – Randers

Til en fast fuldtidsstilling i vores Team for Personlighedsforstyrrelser søger vi en medarbejder med terapeutisk erfaring eller brændende interesse for psykoterapi. Du kan dermed være uddannet psykolog, sygeplejerske eller noget helt tredje.Teamet hører under Psykiatrisk Klinik 2 i Randers og er ledig til besættelse 1. oktober 2022.Lidt om os:Psykiatrisk klinik 2 er en klinik med flere specialer. Team for personlighedsforstyrrelse varetager behandling af patienter med personlighedsforstyrrelse, hvor vi tilbyder psykoterapeutisk behandling til dem, der kan profitere af dette. Behandlingen foregår primært som gruppeterapi, men der er også individuelle forløb. Endvidere er der tilknyttet en akut funktion.Klinikken er delt ind i 4 teams efter specialer, med tæt samarbejde på tværs. Ud over ovennævnte team, udgøres vi af et psykoseteam, retspsykiatrisk team samt ADHD-team. Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat, hvoraf mange har flere års erfaring med psykiatrisk behandling og med særlig uddannelse indenfor aktuelle arbejdsområde.Vi prioriterer at fastholde et højt fagligt niveau hos medarbejderne, hvorfor der er rig mulighed for forskellige former for kompetenceudvikling, både i forhold til undervisning, temadage og kurser, som er relevante i forhold til specialerne.Klinik 2 er en arbejdsplads, hvor gode idéer er meget velkomne, vi værdsætter et godt arbejdsmiljø og forventer, at alle bidrager til dette. Vi kendetegnes ved at have en lethed i det daglige, hvor vi både støtter og udfordrer hinanden i den fælles opgaveløsning, vi har højt til loftet samt nærværende og tydelig ledelse.Da vi er en del af Regionspsykiatrien Randers, er der også et tæt samarbejde med de 3 sengeafsnit og de 2 øvrige ambulante klinikker i Randers/Rønde.Vi er aktuelt i alt ca. 30 engagerede og fagligt kompetente kollegaer, herunder læger, sygeplejersker, ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter, sekretærer og specialpsykologer / psykologer.Vi tilbyder:En plads i teamet med fast kontorplads Et fagligt meningsfuldt og udfordrende arbejde på et højt specialiseret niveau Gode muligheder for selvtilrettelæggelse af arbejdsopgaver og -tid Supervision v. ekstern psykolog og specialist i psykopatologi Gode faglige udviklingsmuligheder med temadage, kurser og på sigt evt. efteruddannelse Gratis parkering Mentorordning og hjælpsomme kollegaer i dagligdagen Billigt medlemsskab af sportsforening Primære arbejdsopgaver: Psykoterapi, individuelt og gruppe Psykoedukation Deltage aktivt i vores ugentlige behandlingskonference samt teammøde Opretholde et flow i din patientliste ud fra kontinuerlig vurdering af behandlingsplanerne mv. Dine kvalifikationer: Teoretisk viden om og klinisk erfaring med psykopatologi/psykiatri Erfaring med behandling af personlighedsforstyrrelser Gerne kendskab til MBT Evne til både at arbejde selvstændigt samt indgå i tværfagligt samarbejde og fortsat udvikling af teamet Nysgerrig, kreativ og løsningsorienteret Lyst og evne til at være med til at udvikle vores behandlingstilbud til diagnoseområdet Og bare at du elsker vores patientgruppe! Du, kære kollega, refererer ledelsesmæssigt til funktionsledelsen i Klinik 2, hos hvem der også kan indhentes yderligere oplysninger om stillingen ved kontakt til oversygeplejerske Annemette Schelle tlf. 21 14 47 30.Vi kan også aftale et tidspunkt for et uforpligtende besøg hos os, hvis du gerne vil se vores arbejdsplads og få afklaret evt. spørgsmål relateret til arbejdsopgaver, teamet, arbejdsmiljøet osv.Stillingen er som udgangspunkt på fuld tid, men vi vil forholde os imødekommende, såfremt du ønsker andet.Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag den 29. august.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Read more…