Psykolog – Region Midtjylland – Egtved

Hospice Djursland og Strandbakkehuset Børne- og ungehospice søger barselsvikar for psykolog fra 1. januar 2023 – 30. august 2023Vi søger en psykolog 28 timer/ugen til Hospice Djursland og Strandbakkehuset med hhv. 20 timer på Hospice Djursland og 8 timer på Strandbakkehuset. Er du en psykolog med erfaring og hjerte ift. at arbejde med uhelbredeligt syge og deres familier, og kan bidrage til en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, er denne stilling lige noget for dig.Hospice Djursland har til formål at yde lindrende pleje, behandling og omsorg på et højt fagligt niveau til mennesker med livstruende sygdom. Også omsorg, støtte og vejledning for de pårørende, både under sygdomsforløbet og i tiden umiddelbart efter et dødsfald, er en del af vores tilbud.Et ophold i Strandbakkehuset skal styrke den enkelte familie til at overkomme hverdagen med et livstruet og/eller livsbegrænset sygt barn. Den palliative indsats her er familiecentreret og er målrettet såvel det syge barn, som forældre og søskende.Den indsats, der ydes på både Hospice Djursland og i Strandbakkehuset er tværfaglig og helhedsorienteret. Det betyder at man indgår i et tæt fagligt samarbejde med sygeplejersker, læger, fysioterapeut, musikterapeut, præst, socialrådgiver, frivilligkoordinator og pædagog i bestræbelsen på at møde det hele menneske med respekt for den enkeltes egne værdier, ønsker og behov, således at livet kan opleves leveværdigt helt til det sidste på trods af udfordrende vilkår.Vi forventer, at du som psykolog gennemfører såvel individuelle, støttende og afklarende samtaler med patienter og pårørende samt familiesamtaler. Opgaverne indebærer således psykoterapeutisk intervention, psykoeducation, samt råd og vejledning.Vi forventer desuden, at du deltager aktivt i den vidensdeling, der løbende forgår på de to hospice, og er interesseret i undervisnings- og udviklingsopgaver. Det vægtlægges, at du er nysgerrig på og interesseret i at arbejde med begge patientgrupper og deres familier; både voksne, børn og unge med livstruende og livsbegrænsende sygdomme.Vi tilbyder:En spændende stilling i et innovativt og udviklende miljø, hvor respekt, tværfagligt samarbejde, rummelighed og nærvær er nogle af nøgleordene. Vi tilbyder desuden en stilling med høj grad af indflydelse og selvstændighed ift. udførelsen af arbejdet.Ønskede kvalifikationer: Vi forventer, at du er cand. psych. At du er autoriseret og har en specialistuddannelse inden for f.eks. psykoterapi, psykotraumatologi, sundhedspsykologi eller lign. At du har lyst til og erfaring med det tværfaglige samarbejde og har klinisk træning og erfaring ift. at arbejde med mennesker i krise og kan dele rum med livets eksistentielle vilkår og de store spørgsmål, de afstedkommer. Vi forventer, at du er god til at skabe kontakt, er engageret, selvstændig og ser dig selv medvirke til at koordinere og højne kvaliteten af den tværfaglige specialiserede palliative indsats.Ansættelsesvilkår:Løn og ansættelse efter gældende overenskomst.Ansøgning:Ansøgningen sendes elektronisk.Ansøgningsfristen er fredag den 4.11.22. Ansættelsessamtaler finder sted torsdag den 10.11.22.Henvendelse for yderligere oplysninger kan ske til hospiceleder Dorit Simonsen på telefon 78413403.Der gøres opmærksom på, at arbejdspladsen er røgfri. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.Ansøgningsfrist: 04.11.2022Placering: Strandbakken 1, 8410, Rønde, Denmark

Read more…