PROJEKTLEDER – Profilpartners – Greve Strand

Stillingsbeskrivelse:Du får ansvaret for egne projekter fra start til slut, og du kommer til at køre 2-3 anlægsprojekter samtidigt.Du overtager projektet, når det er vundet, men bliver selv ansvarlig for at forhandle priser med underleverandørerne og for udarbejdelsen af tidsplaner m.v. Du er i tæt dialog med formanden på de enkelte pladser, og vil have god mulighed for at få indflydelse på teamets sammensætning og den løbende motivering af teamet, når du er ude og føre tilsyn på pladserne og ved afholdelse af byggemøder. Du forstår værdien af den gode relation til bygherre og er god til at informere og sparre med bygherren omkring projektet og dets udfordringer og muligheder. Du er også god til at informere og koordinere alle øvrige interessenter.I det daglige refererer du til lederen af anlægsafdelingen, som du kan sparre med løbende og på de ugentlige produktionsmøder, hvor du og dine kollegaer mødes, videndeler og taler om igangværende projekter. Du følger projekterne tæt, og byder ind med din teoretiske viden og praktiske erfaring inden for jord, kloak og belægning i rollen som sparringspartner, når der opstår problemer. Som den ansvarlige for logistikken i projekterne sikrer du, at det hele kører så problemløst som muligt. Er der en leverandør, som fejler, har du styr på dit netværk og ved, hvem du skal tage fat i. Det er dit ansvar, at kvaliteten lever op til det aftalte, økonomien holder, og at kunden i sidste ende er tilfreds. Du tilbydes:Mulighed for at arbejde meget selvstændigt i en organisation, hvor frihedsgraderne er store og beslutningsprocesserne korte, og hvor du er med til at gøre en forskel. Løn:Du får en fast løn, der modsvarer dine kvalifikationer, samt pensionsordning, sundhedsforsikring og gulpladebil eller kilometerpenge efter statens takster. Egenskaber:Du er ambitiøs, målsøgende, udadvendt og tillidsvækkende.Du er en dygtig kommunikator, der i stand til at kommunikere på alle niveauer. Du tager ansvar for de opgaver, du påtager dig samtidig med, at du har styr på dine ting. Du er selvstændigt arbejdende og en god teamplayer, der gerne giver den en ekstra skalle, hvis behovet opstår. Erhvervserfaring:Du har minimum 3 års erfaring fra entreprenørbranchen, hvor du har været beskæftiget med et bredt spekter af projekter inden for jord, kloak og belægning. Du har god projektledererfaring og er i stand til at arbejde selvstændigt, vedholdende og engageret. Du har kendskab til AB92 og har sandsynligvis god erfaring med egenproduktion og håndtering af underleverandører. Uddannelser:Vi er meget åbne overfor forskellige indgangsvinkler til stillingen, de kan både være teoretiske og håndværksmæssige. Sprogkundskaber / IT:Der stilles ingen specifikke krav til dine sprogkundskaber, men det forventes, at du er en erfaren bruger af IT.

Read more…