Process Managers til drift, vedligehold og udvikling af Banedanmarks ledelsessystem – Banedanmark – null

Vil du være med til at sikre udvikling og vedligehold af processer og dokumenter i Banedanmarks sikkerhedsledelsessystem? Og er du procesorienteret og går op i at sikre god kvalitet i opgaver? Så er du måske vores nye Process Manager kollega.I Banedanmark er vi i fuld gang med at forberede fornyelsen af vores sikkerhedsgodkendelse som infrastrukturforvalter, og vi søger flere nye kollegaer, der vil være med til at sikre, at vores sikkerhedsledelsessystem er implementeret og effektivt.Du bliver en del af sektionen Processtyring, som har ansvaret for at udvikle og vedligeholde Banedanmarks sikkerhedsledelsessystem i samarbejde med resten af organisationen. Vi er en støttefunktion, og du får en vigtig rolle med at sikre, at relevante jernbanesikkerhedsmæssige krav er forankret i processer, og at processer og praksis i Banedanmark stemmer overens. Målet er et brugervenligt sikkerhedsledelsessystem, som hjælper organisationen med at sikre, at opgaver løses sikkert og effektivt.Processtyring er opdelt i 2 teams, som arbejder tæt sammen. Vi søger Process Managers til både team Processer & kompetencestyring, der består af 11 Process Managers under ledelse af Stine Arndt Bjarnov og til team Audit & afvigelser, der består af 5 Process Managers og 3 Forandringsagenter under ledelse af Anders Stigsgaard-Larsen. Sammen sætter vi en ære i at levere gode resultater og opbygge gode relationer til hinanden ud fra devisen om, at når vi er på arbejde en stor del af vores vågne timer, så det skal være en god oplevelse.Vi sikrer høj kvalitet og har et skarpt øje for at optimere arbejdsgangeI rollen som Process Manager vil du have en stor berøringsflade udadtil, da dine opgaver afhænger af faglige input fra kolleger i organisationen. Du skal derfor både have lyst til en udadvendt rolle og kunne trives med opgaver, der kræver både analytisk og administrativ fordybelse.I team Processer & kompetencestyring skal du som Process Manager sikre, at Banedanmarks jernbanesikkerhedsbærende aktiviteter er dokumenteret i processer i sikkerhedsledelsessystemet og efterlever relevante krav. Vi har det overordnede ansvar for omkring 300 processer, som vi i samarbejde med organisationen vedligeholder og udvikler. Herudover har teamet ansvaret for Banedanmarks kompetencestyring, som sikrer, at medarbejderne i jernbanesikkerhedsorganisationen har dokumenteret de kompetencer, der er påkrævet.I team Audit & afvigelser skal du som Process Manager koordinere tilsyn fra Trafikstyrelsen i hele organisation, og sørger for at de rigtige fagpersoner og kompetencer er til stede. Vi udarbejder årsagsanalyser og handlingsplaner når der gives observationer, og vi sikrer i samarbejde med organisationen at de bliver håndteret effektivt og korrekt. Herudover har teamet 3 forandringsagenter, som sikrer, at sikkerhedsledelsessystemet er implementeret i hele organisationen, og at ledere og medarbejdere kender deres roller i jernbanesikkerhedsorganisationen.Dit arbejdssted bliver vores moderne, lyse hovedkontor centralt i København ved Dybbølsbro Station og Fisketorvet. Der kan være rejseaktivitet mellem Banedanmarks lokationer landet over, såfremt det er nødvendigt i forbindelse med dine opgaver.Vi søger dig som er struktureret, systematisk og selvstændigDet er din erfaring og profil, som er afgørende, og ikke din uddannelse. Derfor kan du både være nyuddannet eller komme med konkret erfaring indenfor audit, offentlig forvaltning, interessenthåndtering og/eller dokumentation af processer, gerne indenfor ledelsessystemer. Det er ikke væsentligt, at du har kendskab til jernbane på forhånd. Vi lægger til gengæld stor vægt på dine personlige kvalifikationer.Det er vigtigt, at du:er struktureret og sikrer høj kvalitet i dine leverancerkan håndtere og systematisere store mængder informationkan lide at have en stor samarbejdsflade med mange typer af mennesker tager teten på opgaver, hvor løsninger skal findes undervejsarbejder selvstændigt med egne ansvarsområdertrives i en hverdag, hvor to dage ikke er ens og opgaver ofte overlapper hinanden.Din nye arbejdspladsVi har et stærkt fagligt miljø og møder opgaverne og hinanden med en stor ordentlighed fagligt som menneskeligt. Vi er en arbejdsplads med højt humør, hvor ledelsen deltager aktivt i realiseringen af vores ambitioner.Du kan se frem til at blive del af et stærkt hold, hvor nøgleordene er videndeling, sparring og faglig nysgerrighed. Tonen i vores team er uformel og arbejdsmiljøet præget af imødekommenhed og hjælpsomhed.Banedanmark kan desuden tilbyde fitnessrum, Falck Healthcare sundhedsordning og mulighed for at arbejde hjemmefra i perioder, hvor opgaverne tillader det.Der er plads til alle. Vi har styrket arbejdet med diversitet og mangfoldighed, og har netop tilsluttet os det europæiske initiativ Women in Rail.LønSom akademiker ansættes du efter gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og AC. For HK er ansættelsen omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Skatteministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det statslige område og Organisationsaftalen mellem Skatteministeriet og HK/STAT, Danmark samt protokollat for kontorfunktionærer ansat ved Banedanmark. Som udgangspunkt er stillingen placeret i løngruppe 3.2, Hovedstad.For både AC og HK gælder det, at den endelige løn fastsættes på baggrund af dine erfaringer og kvalifikationer, samt at der tilkommer pension i henhold til overenskomsten.Ansøgning og kontaktVil du vide mere om stillingerne, så kontakt teamlederne Stine Arndt Bjarnov på telefon 2058 4116 eller Anders Stigsgaard-Larsen på 2131 4074.Send ansøgning og CV hurtigst muligt, da vi vurderer ansøgninger og afholder ansættelsessamtaler løbende. For at ansøge klikker du på linket ’Søg stillingen’ og følger instruktionerne.

Read more…