Praktikant til Green Power Denmark’s EU-kontor i Bruxelles – Green Power Denmark – Copenhagen

Brænder du for international politik, og kunne du tænke dig at komme tæt på det politiske maskinrum i EU? Er du samtidig opsat på at gøre en forskel på det energi- og klimapolitiske område i Bruxelles? Så er du måske Green Power Denmark’s nye praktikant på vores Bruxelles-kontor, som ligger centralt placeret ved Schuman rundkørslen. Vi søger en praktikant til at bistå med politisk interessevaretagelse i Bruxelles i perioden 1. februar 2023 til 15. juli 2023. Du vil blive en væsentlig del af et ambitiøst team, der i tæt samarbejde med vores eksperter i København varetager den danske energisektors interesser overfor EU.OM GREEN POWER DENMARK Green Power Denmark er Danmarks grønne erhvervsorganisation for den danske energisektor. Op mod 80% af lovgivningen på energiområdet stammer fra EU, og derfor spiller interessevaretagelse på EU-niveau en væsentlig rolle i vores aktiviteter. Vi arbejder på at sikre de bedste vilkår for Green Power Denmark’s ca. 1.500 medlemmer, som indbefatter både energiindustrien, opstillere af energiteknologi samt de selskaber, der driver det danske elnet og handler med energien.VORES MÅL Green Power Denmark’s overordnede målsætning med vores indsats i EU er at sikre optimale rammevilkår for virksomheder, der arbejder for en modernisering og grøn omstilling af energisektoren. Konkret mener vi, at den fremtidige energipolitik i Europa skal baseres på tre overordnede mål. Økonomisk vækst og velstand i EU-landene, høj forsyningssikkerhed, og en ambitiøs klimapolitik, der fører til en reduktion af emissioner af drivhusgasser. Opfyldelse af disse målsætninger forudsætter mere vedvarende energi samt mere effektive og integrerede energimarkeder. Læs mere på Green Power Denmark’s hjemmeside.DINE OPGAVER Arbejdsopgaverne vil afspejle arbejdsopgaverne i vores tværgående EU-team, og du vil således beskæftige dig med europæiske energipolitiske spørgsmål med relevans for Green Power Denmark’s medlemmer og konkret med følgende opgaver: Følge og rapportere fra møder og høringer i Europa-Parlamentets udvalg for Energi og miljø Deltage og rapportere fra energi- og klimapolitiske konferencer og debatter i Bruxelles Kommunikere energi- og klimapolitiske nyheder fra europæisk presse til Green Power Denmark’s medlemmer Levere input til Green Power Denmark’s kommunikationsindsats på EU-området Overvåge EU-dagsordenen på energi- og miljøområdet med relevans for vores medlemmer Deltage i den strategiske planlægning af Green Power Denmark’s interessevaretagelse overfor EU Følge EURELECTRICs arbejde og bidrage til den tværgående koordinering af vores indsats i organisationen. Udarbejde udkast til notater til brug for Green Power Denmark’s arbejde i Bruxelles og København Foretage ad-hoc samt længerevarende analyser af energi- og klimapolitiske problemstillinger Arrangere konferencer og møder samt andre administrative opgaver FORVENTNINGER TIL DIG Vi forventer, at du: Er en ildsjæl med ønske om at skabe varige resultater på det energipolitiske område Har en relevant bacheloruddannelse (fx cand.polit., cand.jur., cand.scient.pol el. lign.) Har interesse for EU-politik Evt. har kendskab til og interesse for europæiske energi- og klimapolitiske problemstillinger Er en god kommunikator og formidler Evner at orientere dig hurtigt i nye problemstillinger og skabe overblik Har gode engelskkundskaber Har godt humør, er udadvendt og har gode samarbejdsevner Er robust og trives i en hektisk hverdag Det er en forudsætning, at du er indskrevet på en videregående uddannelse, at praktikopholdet kan indgå som en del af din uddannelse og at du således kan modtage SU efter gældende regler. Derudover stiller Green Power Denmark en bolig til rådighed under hele forløbet, nærmere bestemt et værelse på Vor Frue Kollegie ved Den Danske Kirke i Bruxelles.Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte EU-chef, Lars Koch på +32 476 25 63 31.Ansøgningsfrist: 4. oktober 2022Ansættelse: 1. februar 2023

Read more…