Praktik- og traineeforløb som Assistant Operations & Innovation Officer – Jyske Bank A/S – Egtved

Vil du vide mere om at arbejde i en bank? Er du i gang med, eller har du netop afsluttet dit studie som finansøkonom? Vi søger løbende finansøkonomer til studiejob, praktik og traineeforløb.Som driftsspecialist er du med til at understøtte arbejdet for de kundevendte afdelinger og vores handelsområde.Som driftsspecialist brænder du for at levere professionel support til vores kunder og din kollegaer. Derfor er det vigtigt, at du kan lide at komme i dybden med opgaverne og samtidig levere den rette kvalitet.Har du en ambition om at blive driftsspecialist, så læg dig i vores CV-Bank, så kontakter vi dig, hvis vi har en stilling, der matcher dine ønsker.Hvad sker der, når du ansøger til denne CV-Bank? Når vi modtager dit CV, så kigger vi på, hvor i landet du bor, for at matche dig med de afdelinger, der geografisk passer til netop dig. Vi ser også på, om du søger studiejob, praktik eller traineeforløb.Vi bruger dette løbende jobopslag / CV Bank til at søge i, når vi skal bruge nye medarbejdere til studiejob, praktik eller traineeforløb. Dette opslag følger derfor ikke vores almindelige rekrutteringsproces, og du vil derfor opleve, at vi ikke kontakter dig medmindre vi har noget, som matcher dine ønsker.Vi må kun opbevare dine informationer i 6 mdr. i vores rekrutteringssystem, så vi vil opfordre dig til at connecte med os på LinkedIn, for at holde kontakten i fremtiden og samtidig tilmelde dig vores JobAgent.Studiejob Er du i gang med dit studie som finansøkonom, så har du mulighed for at få et studierelevant job i Jyske Bank.Vi ansætter løbende finansøkonomer i hele landet til et studiejob i en af vores servicecentre i Silkeborg, Vejle, Lyngby eller på Vesterbrogade.Vi ved at du er i starten af din karriere, og vi skal nok hjælpe dig godt i gang med opgaverne.I dit studiejob vil du lave nogle rutineprægede administrative opgaver. Som studentermedhjælper vil du begynde at opbygge et systemkendskab som er særdeles brugbart når du starter i praktik.Det er vores erfaring, at du med et studierelevant job typisk har rigtig gode og attraktive jobmuligheder efter endt studietid, og at det baner vejen for et praktikophold enten i Jyske Bank eller i en anden finansiel virksomhed.Arbejdsomfanget for et studiejob er ca. 10-20 timer om ugen, fordelt på to dage, men vi er fleksible i forhold til at planlægge jobbet bedst muligt i forhold til dit studie.Praktik Skal du i forbindelse med dit studie som finansøkonom i praktik?Praktikperioden er tilrettelagt, så du kommer rundt i nogle af de forskellige afdelinger, som udgør supportfunktionerne. Du kommer til at stifte bekendtskab med alt fra afvikling af fondshandler til tinglysning ved bolighandler, så du efterfølgende har et godt indblik i bankens supportfunktioner.Du får tilknyttet en vejleder i hver afdeling, som følger dig både i praktikperioden og gennem din traineeperiode. Vi stiller os også gerne til rådighed for input og sparring i forbindelse med din hovedopgave.Opgaverne i praktikperiode kan være: Løse administrative bankfaglige opgaver Deltage i teamets drift Selvstændigt varetage udvalgte opgaver tilpasset, at det er et praktik forløb Blive præsenteret for forskellige typer af opgaver indenfor forskellige fagområder Trainee Vi har en ambition om, at tilbyde vores dygtige praktikanter et traineeforløb. Men vi får også af og til behovet for, at ansætte en ny trainee i en afdeling uden et forudgående praktik forløb. Har du været i praktik i en anden virksomhed, men ønsker at komme i betragtning til et traineeforløb? Så er det også en mulighed i Jyske Bank.Et traineeforløb i varer 18 måneder og består af en række aktiviteter internt i Jyske Bank og eksternt.Perioden som trainee Når du har afsluttet din finansøkonomuddannelse begynder din traineeperiode. Her vil du igen få lejlighed til at prøve dig selv af i forhold til forskellige fagdiscipliner. Du får brug for din teoretiske viden fra studiet – vores opgave er, at give dig masser af praktisk læring. Du får en uddannelsesplan, som vi løbende evaluerer og følger op på sammen med dig.Du kommer rundt i flere forskellige afdelinger, hvor du bliver en del af den daglige opgaveløsning med ansvar for egne opgaver. Det meste læring foregår i din afdeling. Derudover vil der være en række kursusdage, hvor du mødes med kolleger fra hele landet og har lejlighed til at opbygge et netværk.I traineeperioden vil der bliver fyldt mere målrettet selvstændig opgaveløsning på, og du vil også arbejde med den administrative kundekontakt – altså have direkte kundekontakt, men uden at det indebærer rådgivning. Man vil også arbejde med effektivisering af processer.Hvad tilbyder vi: Vi tilbyder et job i en bank med en uformel omgangstone, dygtige kollegaer samt en ledelsesstil, som understøtter vores værdier.Læs meget mere om os på vores hjemmeside jyskebank.dk eller på jyske bank tv.Du skal være indstillet på at lære en masse, og bidrage med det bedste humør og en hjælpende hånd.Vi kigger også på dine karakterer fra tidligere studier, da disse giver os en fornemmelse af, hvad du fagligt finder mest interessant samt hvor dit fokus ligger. Men, vi er mere optaget af at ansætte medarbejdere med en god karakter end med gode karakterer.Livet som driftsspecialist Efter afsluttet traineeuddannelse bliver du driftsspecialist med ansvar for egne opgaver i en af vores afdelinger. Hvilken afdeling det skal være, tager vi en snak om, når du har et indtryk af, hvor dine interesser og kompetencer passer bedst. Din læring vil naturligvis fortsætte, dels i jobbet, men også via videreuddannelse.Den faglige uddannelse kan enten være et eller flere af bankens interne ETCS-pointgivende kurser, en ekstern uddannelse eller en HD.Ansøgning Til din ansøgning uploader du dit CV og dine seneste karakterer fra tidligere uddannelser. Hvis du har karakterer fra dit nuværende studie vedlægger du jo også dem. Vi håber at have fanget din opmærksomhed!HR Partner Karin Elmedal Hansen vil tage sig af din ansøgning.Afdeling: Vestergade 8-16, SilkeborgLokation: Hele landet

Read more…