Personlig Assistent til forskningsleder i reumatologi i Region Hovedstaden – Rigshospitalet – Glostrup – Hellerup

Vores professorsekretær går på pension til efteråret, så vi leder efter en person, der kan overtage hendes arbejdsopgaver.Hvem er vi? Københavns Center for Artritforskning (COPECARE) ved Afdeling for Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme, HovedOrtoCentret på Rigshospitalet i Glostrup Centret er Danmarks største inden for forskning i inflammatoriske gigtsygdomme (bl.a. reumatoid artrit (leddegigt), psoriasisgigt og spondylartrit (rygsøjlegigt)) og er internationalt anerkendt for denne forskning. Vores forskningsfelt omfatter forbedrede metoder til diagnostik, monitorering og behandling af disse sygdomme. Vi er bl.a. involveret i mange kliniske studier, hvor vi samarbejder både nationalt og internationalt De forskningsansatte omfatter 4 professorer, 6 post docs, 8 PhD-studerende, 5 databehandlere, 3 projektsygeplejersker, lægesekretær, bioanalytiker og administrativt personale. Vi tilbyder Spændende og varierede opgaver for forskningslederen og PhD-studerende Fleksible arbejdstider Et engageret og velfungerende tværfagligt team af læger, sygeplejersker, bioanalytiker, PhD-studerende og sekretærer Et godt socialt og inspirerende arbejdsmiljø med høj grad af selvstændighed i løsning af arbejdsopgaverne. Arbejdsopgaver Selvstændig korrespondance (engelsk og dansk) med samarbejdspartnere og kolleger Vedligeholdelse af forskningslederens CV Fremskaffelse af diverse publikationer til forskningslederen og øvrige kolleger Registrering og afrapportering af forskningsresultater, herunder PURE, til Region Hovedstaden og bevillingsgivere Omtale på diverse hjemmesider og sociale medier Planlægning af, deltagelse i og referatskrivning fra møder Afskrift af diktat fra diktérmaskine for forskningslederen (på engelsk og dansk) Attestering af fakturaer (varekontrol) Opdatering af afdelingens telefon- og maillister mv Regnskabsmæssige opgaver: Interne omposteringer, afregning af udlæg, honorar-udbetalinger, månedlige MasterCard afregninger, rejseafregninger mm Praktiske opgaver: F.eks. hotel- og rejsebestilling, bestilling af kontorartikler mv, bestilling, indkøb og servering af forplejning ved møder/PhD-forsvar o.lign. Kvalifikationer til stillingen Gode kommunikationsevner mundtligt og skriftligt på engelsk og dansk samt grundighed i opgaveløsningen Gode IT-kompetencer Erfaring fra lignende stilling i enten privat eller offentligt regi Gerne kendskab til og interesse for Excel og økonomistyring Gerne kendskab til projektanmeldelser, forskningsregistrering og fondsadministration Gerne interesse for og kendskab til vedligeholdelse af hjemmesider Engagement, loyalitet, selvstændighed, overblik og evne til at prioritere opgaver Vilje til at påtage sig opgaver af praktisk karakter (mødeplanlægning/-afholdelse, oprydning mv.) Personlige kvalifikationer: Positiv, løsningsorienteret, udadvendt, servicemindet og gerne med sans for humor Stillingen kræver høj grad af fortrolighed. Løn- og ansættelsesvilkår Løn efter gældende overenskomst, som forhandles i henhold til principperne om Ny Løn.Arbejdstid: Ca. 30 timer ugentligt efter aftale.Tiltrædelse: 1.10.2022 eller evt. tidligere.

Read more…