Parkvejens skole søger 2 lærere til faste stillinger, 1 stilling med tysk – Parkvejens Skole – Aarhus

Parkvejens skole søger 2 lærere til faste stillinger med linfagskombinationer indenfor dansk/ tysk eller matematik/ kreative fag Parkvejens skole i Odder søger pr. 1 august 2022 dygtige lærere til faste stillinger evt. mulighed for ansættelsesgrad på 80% eller 90%. Forventninger til dig som lærer Vi lægger stor vægt på dine almenmenneskelige kvalifikationer og søger en person, der med engagement, gåpåmod og godt humør, kan indgå i den samlede personalegruppe og medvirke til, at vi fortsat tilbyder et udviklende miljø, hvor børnenes læring og trivsel står øverst på dagsordenen. Vi forventer At du er uddannet lærer At du er fagligt velfunderet og har vedvarende fokus på udviklingen af elevernes læring, At du er fysisk og psykisk robust samt er tydelig i din kommunikation. At du har erfaring med og kan håndtere psykiske såvel som fysiske konflikter og udadreagerende adfærd. At du har erfaring med strukturerede og synlige tilgange til læring og kan skabe synlige rammer for eleverne. At du er medskaber af den nødvendige arbejdsstruktur, så der sker hensigtsmæssig opfølgning i arbejdet med mål og feed back At du har en udviklingsorienteret, kreativ tilgang til arbejdet og ikke bange for at tage en udfordring op. At du stiller krav til dig selv og dine kolleger. Stilling 1 Dansk i en 9. klasse. Dansk i en 10. Klasse. Tysk i udskolingen Stilling 2 Matematik i to 2. klasser Billedkunst, håndværk/ design Om Parkvejens skole Skolen arbejder med at udvikle den enkelte elevs læringsmæssige potentialer på baggrund af dennes kompetencer og forudsætninger. Vi arbejder intensivt på at eleverne opnår mestring, livsduelighed og faglige kompetencer, så de dermed kan blive så samfundsparate som muligt. Vi samarbejder om elevernes læring, trivsel og personlige mestring i Professionelle læringsfællesskaber, hvor vi specifikt arbejder med god og effektiv mødeledelse. Du vil som lærer arbejde tæt sammen med pædagogerne omkring både planlægning og udførelse af undervisningen. Organisering På skolen er der ca. 730 elever. Skolen er som udgangspunkt 2-sporet fra 0. – 6. klasse, hvorefter vi i 7. – 9. klasse har op til 4 spor, da vi modtager elever fra vores oplandsskoler. Desuden har skolen en afdeling med 10.klasse. Skolen har derudover en specialklasserække samt modtagerklasser med to – sprogede elever. Vi har et læringscenter der består af dygtige faglige vejledere, der er med til at understøtte elevernes læring. Alle elever og alt personale på Parkvejensskole har en iPad og overskriften de seneste år har været ’Eleven som producent og formidler’. Vi arbejder i den sammenhæng med produktions apps og udfordringsbaseret læring, hvor eleverne skal arbejde bevidst med at anvende viden og formidle til autentiske modtagere. Vi er optagede af, at vores elever er aktivt lærende og har fokus på elevcentreret læring – vi skal have den lærende i centrum samt elevens progression. I lighed med andre skoler, arbejder vi bredt med inklusionsopgaven, og vi har dygtige folk i de understøttende funktioner, til glæde og hjælp for såvel elever som ansatte. Vi er cirka 100 pædagogiske medarbejdere og vi arbejder med videndeling, målfastsættelse, planlægning og evaluering i årgangsteam/storteam, fagteam og faseteam. Du kan læse mere om skolen på

Read more…