Pædagoger/social- og sundhedsassistenter til Lions Kollegiet, et center for erhvervet hjerneskade – Københavns Kommune – Copenhagen

Vil du medvirke til at øge livskvalitet og skabe glæde for 11 beboere med kompleks erhvervet hjerneskade på afdeling Recco? Har du lyst til at arbejde neuropædagogisk med Low Arousal og hverdagsrehabilitering i et tværfagligt samarbejde med sundhedsfagligt og pædagogisk personale? Så er du måske vores nye kollega!Vi er et team på i alt otte kollegaer og vores daglige arbejdsopgaver består i at støtte beboerne med at få en så aktiv og meningsfuld hverdag som muligt og hjælpe afdelingens beboere med pleje- og omsorgsopgaver. Vores arbejde kræver tydelig kommunikation, nærvær, tålmodighed og gode kompetencer inden for relationsarbejde.Vores beboere har i varierende grad fysiske, psykiske og kognitive funktionsnedsættelser, og vi er ansvarlige for at opstille individuelle mål for deres rehabilitering i samarbejde med den enkelte beboer og beboerens netværk. Som led i den målrettede rehabiliteringsindsats for beboerne er vi desuden ansvarlige for at koordinere med andre faggrupper på tværs af centeret og varetage den daglige dokumentation.På afdelingen har vi stort fokus på teamsamarbejde heriblandt at indgå og følge fælles aftaler for den daglige struktur på afdelingen, så beboerne får en ensartet hverdag uanset hvilken medarbejder, der hjælper dem. Samtidig har vi fokus på løbende at udvikle vores faglighed inden for det sundhedsfaglige og neuropædagogiske felt gennem interne kurser, temadage, supervision og faglig sparring. Alt dette bliver du en vigtig del af, og vi sørger for grundig introduktion til alle opgaver.Om dig Du kan se dig selv tage ansvar og indgå i udførelsen af teamets opgaver på afdeling Recco. Derudover har vi brug for, at du: kan indgå konstruktivt i et tværfagligt samarbejde med andre faggrupper har erfaring med og/eller lyst til at arbejde med voksne med erhvervet hjerneskade kan holde fokus på relationsarbejdet i pleje- og omsorgsopgaver har mod på at arbejde systematisk med dokumentation og it kan omsætte mål til en god og sammenhængende hverdag for beboerne har lyst til at bidrage til det gode arbejdsmiljø Om Lions Kollegiet Lions Kollegiet er et bo-, aktivitets- og rehabiliteringstilbud til voksne med moderate til svære erhvervede hjerneskader. Vi har 72 pladser til rehabilitering og et internt dagtilbud. Vi har en stærk tværfaglig profil, ba°de i den faglige ledelse og blandt medarbejderne. Du kan

Read more…