Pædagog til vuggestue – Børn & Unge – null

Vi søger en pædagog der: Brænder for og gerne har erfaring med at arbejde med børn 0 – 3 år. Mestrer og vægter høj kvalitet af omsorg og nærhed i det pædagogiske arbejde. I et samarbejde kan vurdere på det enkelte barns trivsel og udvikling.I et samarbejde kan udarbejde, udmønte og evaluere handleplaner.Kan se Løgstrup Børnehus i et helhedsperspektiv og agere derefter.Vil indgå aktivt i at udvikle kvaliteten i det pædagogiske arbejde herunder arbejdet med den pædagogiske læreplan, evalueringskultur, TOPI og Kvalid. Vil og kan indgå aktivt i personale-, forældre-, og det tværfaglige samarbejde.Har en positiv indstilling og anerkendende tilgang overfor både børn, forældre og kollegaer Trives i en lærende organisation, hvor fleksibilitet, forandring og kompleksitet er grundvilkår.Vi arbejder målrettet på at: Arbejde efter lovgivningen på området, samt de kommunale politikker. Skabe læringsmiljøer som særligt har fokus på tryghed, positive relationer, anerkendelse og børns ret til at kunne selv. Udvikle og understøtte det gode forældresamarbejde. Fastholde Løgstrup Børnehus som en attraktiv arbejdsplads med barnet i centrum. Vi kan tilbyde: En arbejdsplads i konstant faglig udvikling. At du får reel indflydelse på udviklingen af Løgstrup Børnehus. At du i samarbejde med dit team får mulighed for udstrakt selvforvaltning. At du får rum og støtte til din faglige/personlige udvikling. Løn og ansættelse efter gældende overenskomst.For yderligere information om stillingen kontakt børnehusleder Karina Levring på 29 16 19 61.

Read more…