Pædagog til Storebæltskolens ASK-tilbud – Slagelse Kommune – Slagelse

Attraktiv stilling som pædagog til Storebæltskolens ASK-tilbudStorebæltskolen i Korsør søger en pædagog til vores ASK-tilbud (Alternativ Supplerende Kommunikation) som er et specialtilbud for børn med massive sprog- og kommunikationsvanskeligheder. Eleverne i klassen har forskellige former for multiple funktionsnedsættelser.Vi har pt. 3 ASK klasser, og til dem er tilknyttet pædagogmedhjælpere, pædagoger og børnehaveklasseledere. Derudover har skolens talepædagoger, fys- og ergoterapeuter faste timer i klasserne.I ASK-klasserne arbejdes der ud fra en fælles målsætning om, at kommunikation, – og specielt det sociale aspekt i kommunikation, har en fremtrædende plads i arbejdet med eleverne. Derudover har vi fokus på sansekommunikation samt flere daglige motoriske aktiviteter.Vi søger en medarbejder, der arbejder struktureret og trives i det tætte teamsamarbejde. Vi løfter i flok og forventer af hinanden, at der er gensidig nysgerrighed på hinandens metoder og tilgang til opgaven. Vi vægter et udvidet samarbejde med forældre/bosted om elevens trivsel, udvikling og læring.Storebæltskolen er en specialskole, der tilbyder vidtgående specialundervisning efter folkeskolelovens § , stk. 2 for elever med generelle indlæringsvanskeligheder begrundet i udviklingshæmning. Se flere oplysninger på Vi kan tilbyde:En fantastisk, unik og herlig børnegruppe at arbejde med.En innovativ arbejdsplads hvor vi vil, kan og tør.En uhøjtidelig omgangstone, hvor vi lægger vægt på glæde, humor og faglig stolthed.Et dokumenteret godt arbejdsmiljø, hvor vi spiller hinanden gode og taler om det der er vigtigt.Et fokus på og en forventning om et velfunderet højt fagligt og pædagogisk niveau blandt personalet.Ekstern supervision og efteruddannelse, som giver mulighed for personlig udvikling.IKT som en naturlig del af skolens hverdag.En attraktiv løn og gode ressourcer til det pædagogiske arbejde.En skole med gode adgangsforhold tæt på Korsør station og motorvejen.Vi forventer, at du:tænker og agerer anerkendende over for børn med specielle behover kreativ, fleksibel, åben for nye tiltag og er parat til at indgå i et konstruktivt samarbejdekan overskue og strukturere en til tider travl hverdag, hvor der ofte er mange praktiske opgaverhar god fysik og kan skabe respekt omkring din person samtidig med, at du har let ved at få øje på de positive ting i hverdagener en god holdspiller der er mødestabil og som ser muligheder frem for begrænsningerkan tage ansvaret for en dagligdag med ADL og varmtvandsbassin.kan tage ansvaret for et udvidet samarbejde med forældre og øvrige samarbejdspartnere.kan samarbejde og har en åben og ærlig måde at fungere på i et team – også når det gælder de vanskelige ting.har erfaring med personlig pleje, sondeernæring, forflytninger og epilepsi.kan anvende IKT i hverdagenkan tage ansvar for elevernes daglige undervisning i samarbejde med klasseteamet.Stillingen ønskes besat pr. 1. august 3.Stillingen er på gennemsnitlige timer pr. uge med løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.Ansøgningsfrist. juni kl. :.Ansættelsessamtaler afholdes: . juni. Ansøgning sendes elektronisk.Flere oplysningerFor flere informationer kontaktskoleleder, Benjamin Ejlertsen, på telefon /

Read more…