Pædagog til klubtilbud indenfor specialområdet – Gladsaxe Kommune – København

Ungecafe´ Kridthuset søger en pædagog til et barselsvikariat på 34 timer om ugen, med start 1. september 2022, eller så hurtig derefter. Kridthuset er en del af Ung i Gladsaxe (UNiG).Ungecafe´ Kridthusets medlemmer er i alderen 10 år til 29 år, medlemmerne har generelle indlæringsvanskeligheder og nogle er derudover diagnosticeret med autismespektrumforstyrrelser, ADHD, Downs syndrom og Williams syndrom.Vi arbejder med afsæt i en fællesskabende og deltagelsesorienteret pædagogik, hvor omdrejningspunktet er at skabe dynamiske miljøer, der med afsæt i medlemmernes interesser og behov giver trygge omgivelser og motiverer til aktiv deltagelse, engagement, udvikling og ansvar. Målet er at understøtte medlemmernes individuelle muligheder, for at opnå flest mulige færdigheder og størst mulig selvstændighed.Du skal have lyst til og mod påat byde ind med din faglighed i skolesamarbejdetat udvikle nyt sammen med medlemmerne og kollegaerneat deltage i ture og koloni udenfor almindelig åbningstidat arbejde to aftener om ugenat have en lørdags- eller søndagsvagt ca. 1 pr. månedat have timer som kontaktperson på medlemmer fra Kridthuset.Vi forventer, at duhar en relevant uddannelsedu er ansvarsbevidst og pligtopfyldendeforstår at arbejde deltagelsesorientereter interesseret i tværgående, pædagogisk arbejdeer i stand til at indgå i samarbejde med eksterne samarbejdspartnerekan arbejde med målsætninger, der tager afsæt i det enkelte medlems ressourcer og kompetencerkan holde humøret højt og skabe de rette rammer for medlemmernes trivsel, læring og engagementkørekort og mod på at køre en minibusdu må gerne have erfaring/viden om specialområdet.Vi tilbyderen dynamisk og alsidig arbejdspladset tæt, kollegialt samarbejdeen hverdag med medindflydelse og ansvar.Yderligere oplysningerLøn og ansættelsesvilkår efter overenskomst med BUPL.Spørgsmål ring til Thomas på telefon 30 33 88 78 eller Karen på telefon 24 81 72 36.Ansøgningsfrist19. august 2022. Samtaler afholdes løbende.Gladsaxe er den første kommune i Danmark, der har indarbejdet FN’s verdensmål i alt, hvad vi gør. Med verdensmålene som ramme arbejder vi for social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed og grøn omstilling. Det gør vi, fordi vi ønsker at gøre en forskel lokalt, der bidrager til en bæredygtig udvikling globalt.Du kan læse mere om vores arbejde med FNs verdensmål i Gladsaxestrategien.I Gladsaxe Kommune har vi røgfri arbejdstid.Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.Tiltrædelse: 1. oktober 2022Arbejdssted: KridthusetAnsættelsesforhold: DeltidKontakt: Thomas . Tlf. 30 33 88 78

Read more…