Pædagog – barselsvikariat – Børn & Unge – null

Kom og bliv en del af vores fællesskab :-)Børnehuset Kokholm søger en barselsvikar for pædagog i vuggestuen pr. 1. november 2022 eller snarest herefter.I Viborg kommune er det besluttet at alle stillinger bliver slået op på 37 timer, men andet kan aftales, hvis det ønskes.Børnehuset Kokholm er en kommunal institution i område øst i Viborg kommune. Vi er beliggende i et boligområde, som er sammensat af mange etniciteter. Vores åbningstid ligger i tidsrummet fra 6.30– 16.45 (fredag kl. 16.00). Herudover afholdes der aftenmøder 2 gange om måneden.Hvem er vi:vi har 90 dejlige, glade og energiske børn, fordelt med 25 vuggestuebørn og 65 børnehavebørnvi har et børnesyn, hvor vi tror på at alle børn gør det bedste de kanvi er en personalegruppe med en høj faglighed og engagementvi har fokus på trivsel og den gode arbejdsplads. Hos os er der plads til alle, men ikke til altvi har en engageret forældregruppe med stor mangfoldighedvi vægter natur og udeliv. De ældste børn i huset er i skoven 2 dage om ugenvi har madordning i hele huset. Vi prioriterer måltidet som en væsentlig del af vores pædagogiske praksisvi arbejder aldersopdelt om formiddagen, med fast tilknyttede voksne.vi arbejder lige nu i et forløb med praksiskonsulenter fra børne- og undervisningsministeriet. Her nørder vi i vores pædagogiske praksis og har fokus på evaluering og forandring.Hvad forventer vi:at du er uddannet pædagogat du har erfaring med 0-6 årige og erfaring med flersprogedeat du vil deltage aktivt i hverdagen og tage medansvar for hele børnehusetat du er selvstændig i løsning af arbejdsopgaverneat du kan anvende IT som redskab i hverdagenat du har fokus på faglig udvikling og kan omsætte teori til praksisat du kan planlægge den pædagogiske praksis ud fra læreplanstemaerne, samt ser værdien i hverdagspraksisat du er anerkendende og inkluderende overfor børn og forældreat du vægter samarbejde med det øvrige personaleat du har humor og ser muligheder frem for begrænsningerat du kan skabe ro, overblik og forudsigelighed i en meget travl hverdagViborg Kommune ønsker at skabe mere helhed og sammenhæng for borgerne. Derfor har byrådet vedtaget en der danner grundlag for den politiske styring af kommunen og sætter mål, som skaber værdi for borgerne.I Børn og Unge arbejder vi videre med Sammenhængsmodellen under overskriften Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til:Børnehusleder Kirsten Mygind, Hedeskrænten 104, 8800 Viborg på telefon 20 85 37 41.Løn og ansættelsesforholdLøn i henhold til gældende overenskomst.Forud for evt. ansættelse skal der foreligge en børneattest / straffeattest.Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 7. oktober 2022.

Read more…