Overlæge til OPUS-team i Hillerød – Region Hovedstadens Psykiatri – Hellerup

Er du speciallæge i psykiatri og har du særlig interesse inden for psykoseudredning? Så søger vi dig til vores tværfaglige behandlingstilbud til unge voksne med skizofreni eller med mistanke om skizofreni/skizotypi.OPUS konceptetOPUS er et ambulant behandlingstilbud til unge voksne (fra 18 til 35 år) med debuterende skizofreni, skizotypi, psykotisk tilstand eller mistanke herom. Behandlingen indledes med diagnostisk udredning og indeholder derudover både medicinsk behandling, gruppeforløb og individuelle samtaler hos primærbehandler, hvor vi arbejder ud fra den kognitive referenceramme. I det to-årige behandlingsforløb tilbydes psykoedukation til både patienter og pårørende, social-færdighedstræning (SFT), flerfamiliegruppe, kropsbevidsthed og afspænding, selvværdsgruppe samt ACT-gruppe. Desuden lægges der stor vægt på pårørende/netværksinddragelse i det enkelte patientforløb. Om Psykiatrisk Ambulatorium OPUSVi er 14 kollegaer i det tværfaglige team i OPUS bestående af sekretær, overlæger, psykologer, oversygeplejerske, sygeplejersker, fysioterapeut, ergoterapeut og socialrådgivere. På nær sekretær og overlæger arbejder alle som primærbehandlere. Primærbehandleren arbejder som en slags ”case-manager” og varetager, udover det terapeutiske og relationelle arbejde med patienterne, også det rent socialrådgivermæssige arbejde samt arbejdet med patienternes netværk. Vi vægter en hurtig og helhedsorienteret behandlingstilgang, som skal kunne varieres og tilpasses til den enkeltes behov. De pårørende inddrages i videst muligt omfang i behandlingen. Samtidig har vi et godt og tillidsfuldt samarbejde med de øvrige afsnit på centret. Om dig Du er en engageret speciallæge i psykiatri med bred klinisk erfaring og gerne med særlig interesse inden for psykoseudredning. Du er tillidsvækkende og god til at samarbejde i et tværfagligt miljø. Du interesserer dig for samarbejdet på centret samt samarbejdet med vores eksterne samarbejdspartnere, såsom jobcentre, socialforvaltning, socialpsykiatriske tilbud og evt. uddannelsestilbud. Overlæge på Psykiatrisk Center NordsjællandI samarbejde med dig skaber vi rammerne for et spændende overlægejob med udvikling og plads til dine faglige interesser. Vi tilrettelægger et individuelt tilpasset introduktionsforløb svarende til din erfaring og kompetencer. Du vil blive en del af en erfaren og engageret speciallægegruppe. Vi lægger stor vægt på vores faglighed og kollegiale sparring og samarbejde. Vi mener at udgangspunktet for den bedste behandling af vores patienter er, at vores speciallæger og øvrige behandlere og personaler trives og udfordres fagligt i overensstemmelse med deres potentiale og i deres og centrets interesser. Patienten står i centrum som vores vigtigste samarbejdspartner og som mål for alle vores indsatser. Videreuddannelse er en naturlig del af arbejdet som speciallæge. Vi imødeser dine ønsker indenfor videreuddannelse og evt. forskningsinteresser, fx indenfor ledelse, ekspertuddannelse i retspsykiatri, psykopatologi, psykofarmakologi, psykoterapi eller anden relevant videreuddannelse. Som universitetshospital har vi en forpligtelse til at uddanne medicinstuderende. Vi har desuden en forpligtelse til at uddanne de yngre læger for at sikre den lægefaglige videreuddannelse. Det er vi stolte af. Dermed har vi en forventning om, at du sikrer løbende supervision og bedside-undervisning af de yngre læger. Løn og vilkårVi ønsker, at du starter snarest muligt efter aftale. Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til overenskomst. Som overlæge i Region Hovedstadens Psykiatri er du vagtforpligtet. Vil du vide mere?Hvis du har brug for yderligere oplysninger om stillingen, kan du henvende dig til afsnitsledende overlæge Charlotte Hechmann Dilou Jacobsen på eller på telefon 38 64 31 68. Læs og hør mere om Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på . Søg stillingenSend din ansøgning, cv og speciallægeanerkendelse via linket på siden senest søndag den 8. oktober 2023. Bedømmelse af ansøgere vil ske på baggrund af dine oplysninger om egne kompetencer inden for hver af de 7 kompetencer for speciallæger, hvorfor ansøgningen bedes udarbejdet i henhold til disse.

Read more…