Omsorgs- og pædagogmedhjælpere som faste weekendafløsere til Thorupgården – Københavns Kommune – Copenhagen

Kunne du tænke dig at supplere dit studie med relevant praktisk erfaring?Vil du være med til at sætte kursen for den rehabiliterende indsats på Thorupgården i Center for Unge og Midlertidige Botilbud, og kan du inspirere og motivere? Så er du måske vores nye weekendafløser i Team 2 på Thorupgården. Vi søger med ansættelse fra den 15. oktober 2023 to faste weekendafløsere til vores team. Vi har et fantastisk team, hvor arbejdsmiljø, faglighed og godt humør vægtes højt. Vi arbejder ud fra en målsætning om at lykkes med at skabe en stærk ramme for den enkeltes recoveryproces og sundhed, og vi ønsker at skabe meningsfulde aktiviteter for vores beboere. ThorupgårdenThorupgården er et socialpsykiatrisk botilbud under Servicelovens §107 og §108. Vi bor i hjertet af Nørrebro i anden række til søerne og i gåafstand til Metro og S-tog. Her bor 112 mennesker i alderen 18-80 år fordelt på fire etager. Vi huser derudover en kantine samt en café, som er Thorupgårdens aktivitetstilbud. Indsats, funktion og arbejdsområdeHovedformålene med indsatsen på Thorupgården er, at der skabes grobund for, at beboerne kan komme til at leve et så selvstændigt liv som muligt, at de bliver inkluderet i det omgivende samfund, og at vi igennem denne indsats forebygger ensomhed. Overordnet vil arbejdsopgaverne være at understøtte beboerne i deres ønsker og drømme og støtte individets evne til at indfri mål ud fra egne ønsker og behov under de givne livsbetingelser. Indsatsen foregår gennem individuelle målrettede indsatser/aktiviteter, som støtter det enkelte menneskes udviklingspotentiale. Team 2 har beboere i alderen 55–80 år, hvorfor der også er enkelte plejeopgaver samt somatiske udfordringer, og vi samarbejder tæt med hjemmeplejen og psykiatrien i regionen. Vores forventninger til dine kvalifikationer er, at du er i gang med en relevant uddannelse – fx psykologistudiet, pædagog, sygeplejerske eller ergoterapeut, eller at du har relevant uddannelse har lyst til at arbejde med mennesker, der lever med psykisk sårbarhed er et nysgerrigt og positivt menneske, der trives med og i en alsidig hverdag er mødestabil Af os kan du forvente, at vi inviterer til, at du bliver en aktiv medspiller i Team 2 på Thorupgården medinddrager dig i et miljø, som bygger på en nysgerrig tilgang til hinanden, imødekommenhed og en god portion humor har et højt ambitionsniveau i samarbejdet med beboerne giver mulighed for yderligere vagter tilbyder supervision hver 6. uge tilbyder mulighed for at træne i helt nyt træningsrum tilbyder mulighed for parkering AnsættelsesvilkårLøn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til kvalifikationer og gældende overenskomst mellem kommunen og den relevante faglige organisation. Stillingen er på syv timer ugentligt og er i et fast rul. Den ene ledige stilling er med aftenvagt kl. 15.00-23.00 hver tredje weekend (inkl. fredag), og den anden ledige stilling er hver anden weekend (lør + søn), hvor hver tredje weekend er aftenvagt. Har du uddybende spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte koordinator Brian Jensen på 8256 2249 eller afdelingsleder Maria Rud Rasmussen på 2374 1287. Søg via linket senest mandag den 25. september 2023Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 39. Center for Unge og midlertidige botilbudCenter for Unge og midlertidige botilbud er ét af Københavns Kommunes fire socialpsykiatriske centre. Vi tilbyder udviklende og vedligeholdende støtte, hjælp og omsorg til borgere, der er ramt af psykiske lidelser.

Read more…