Omsorgs- og pædagogmedhjælper til natarbejde på botilbud ved en til en borger – Aalborg Kommune – Aalborg

Med din faglige baggrund ved du, at din hjælp og opmærksomhed kan gøre, at andre får en tryg og rolig nat. Den enkelte er i gode hænder, når du observerer og reagerer på netop det, de har behov for. Hvad møder du på Studievej 19?I alt bor 25 voksne på Studievej 19 i Nørresundby: 13 på Bo- og aflastningstilbuddet Violen og 12 har deres lejlighed på Ungdomshøjskolen. På Violen er der desuden fem lejligheder, som har skiftende beboere (aflastning).Alle har tilfælles, at de har varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Det betyder, at alle også – i varierende grad – har brug for støtte og hjælp i forhold til personlig pleje, praktiske gøremål i hverdagen samt at sætte rammen om sociale aktiviteter.Hvilket samarbejde indgår du i?Hver nat løser to kolleger opgaver både sammen og hver for sig, dvs. at man er vågen i hele arbejdstiden. Generelt er natten præget af fagligt samarbejde, fordi der også er en fælles “springer”, som løser opgaver både på Violen og Ungdomshøjskolen og af og til hos andre. Desuden vil der skulle møde tre medarbejdere ind til tre borgere, der har individuel dækning om natten.Du vil skulle have nætter hos en af borgerne som har individuel dækning om natten.Dine opgaverDu har, løbende gennem natten, først og fremmest ansvar for at hjælpe borgeren i det omfang, borgeren har brug for, bl.a. Observerer borgeren i forhold til epileptiske anfald og iltmætning, stillingskifte oa.Om morgenen støtter og hjælper du borgeren med at gøre sig klar til dagen. Du skal også lære at kunne, udføre administrative opgaver ift. kalendersystem og journalføringssystem i Cura.Rammerne om jobbetVi har brug for en medarbejder til vågen arbejdstid om natten hos en bestemt borger.Stillingen er en fast opgavebestemt ansættelse, med tiltrædelse den 1. januar 2023. Stillingen har et timetal på 34 timer gennemsnitlig pr. uge.Du skal forvente at arbejde hver anden weekend. Din profilVi lægger vægt på, at du kan beskrive:At du er fysisk og psykisk robust og trives med at arbejde selvstændigt sammen med andre. Eksempler på, at du er handlekraftig og har overblik. Din indstilling til at udføre mange forskelligartede praktiske opgaver. Hvordan du bidrager til et godt arbejdsmiljø. Du kan generelt beskrive, hvordan dine nuværende eller tidligere kolleger vil betegne dig som engageret og etisk velfunderet i din tilgang.ArbejdsstedetBo- og aflastningstilbuddet Violen er et ud af fire botilbud i ledelsesfeltet ‘Botilbud Nord’. Vi har fælles værdigrundlag med en neuropædagogisk forståelsesramme som omdrejningspunkt. Vi hører til ‘Center for Livskraft’ i Aalborg Kommunes Job og velfærd, Voksenafdelingen.Arbejdsstedets adresseBo- og aflastningstilbuddet Violen, Studievej 19, 9400 Nørresundby.Vi er klar til at svareDet kan sagtens være, du har spørgsmål, som er vigtige, for at du kan fremhæve det relevante i din profil. Derfor er du velkommen til at kontakte assisterende leder Marianne Sørensen på tlf.: 99 31 78 33 hverdage mellem kl. 8.00-9.00.Løn- og ansættelsesvilkår:Løn- og ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer.Ansættelsessamtalerne afholdes løbende på Studievej 19, 9400 Nørresundby.

Read more…