Områdeleder til Humlebæk gruppen i Fredensborg Hjemmepleje, med fokus på faglighed og samarbejde. – Fredensborg Kommune – København

Har du et ønske om et meningsfyldt job, hvor du kan gøre en forskel for både borgere og kolleger? Har du det bedst, når du kan mærke, at det er afgørende, at du går på arbejde? Og tiltaler det dig at sætte retningen, motivere dine medarbejdere og sørge for, at det sygeplejefaglige niveau er i top?”Vi søger en leder til ledelsesteamet i Humlebækgruppen, der kan være med til at skabe en endnu bedre hjemmepleje. Jobbet er meningsfuldt med et betydningsfuldt ansvar for at understøtte en fælles kultur, der optimerer og forbedrer livskvaliteten for borgerne. Du får i høj grad mulighed for at sætte dit personlige præg på hjemmeplejen i Fredensborg Kommune, ” fortæller Christian Morhordst, Leder af hjemmeplejen.Velkommen til Fredensborg HjemmeplejeFor os handler trivsel om et godt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne udfordres med opgaver, der harmonerer med de kompetencer, den enkelte besidder. Vores hjemmepleje i Humlebæk består af fagligt dygtige og engagerede social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker. I alt cirka 50 medarbejdere, der dækker dag- og aftentimerne. Du vil blive leder for cirka 25 medarbejder i et tæt samarbejde med den anden områdeleder i Humlebæk. Vi er ved at opbygge en ny ledelsesstruktur, hvor vi reducere ledelsesspændet, for at styrke muligheden for nærværende ledelse.Vi kommer hos 300 borgere i Humlebæk by og landområde, og vi løser opgaver inden for praktisk hjælp og personlig pleje ud fra serviceloven og kommunens kvalitetsstandarder, samt sygepleje ud fra sundhedsloven. Vi har et tæt samarbejde om borgerne og har daglig faglig sparring og triage. Vi anvender virtuel hjemmepleje og udvikler det yderligere i sygeplejen.Spil en vigtig rolle som en del af ledergruppenDu indgår i vores ledergruppe, som deler en stærk passion for hjemmepleje på tværs af fag.Vi repræsenterer en ledelsesstil, der skal binde vores forskellige fagligheder sammen og hvor vi sammen former den kultur og lederstil vi brænder for. Du kan derfor se frem til at blive en del af et team, som har et stort ønske om at udvikle både os som lederteam og kerneopgaven.Nyt projekt om kompetence udvikling og organisationsformer:Vi har et spændende udviklingsprojekt i hjemmeplejen, som du bliver en vigtig del af.Vi har fået midler fra socialstyrelsen til kompetenceudvikling samt udvikling af nye organisationsformer indenfor hjemmepleje, herunder selvstyrende teams, der skal sikre at vi bruger ressourcerne bedst muligt i borgerens hjem, at der er sammenhæng og koordinering af indsatser mellem de forskellige faggrupper der kommer i borgerens hjem, samt at de ansatte har indflydelse på eget arbejde.Hvad laver du på onsdag?· Du sparrer med gruppens planlægger om fremmøde og opgaver.· Du mødes med dine leder kollager, hvor vi drøfter aktuelle problemstillinger og sparrer om vores fælles ambition om at udvikle Fredensborg Hjemmepleje til at blive en endnu mere kompetent samarbejdspartner i det nære sundhedsvæsen.· Efter frokost med gruppen har du fokus på videndeling mellem dine medarbejdere, faglig udvikling og på at holde en god kontakt til fx visitation, demenskoordinatorer, træning og almen praksis.· Du har telefonsamtale med en pårørende, hvor I får afklaret gensidige forventninger til den fælles indsats om en borger.· Du taler med aftenvagten om et nyt besøg på deres rute.Det er dig, der går forrest for at skabe den bedste hjemmepleje med borgeren i centrum. Det gør vi gennem et stærkt fokus på rehabilitering og tidlig indsats. Og ved ikke at tage vores medarbejderes trivsel for givet. Det er ligeledes dig der har fokus på driften og sætter den overordnede retning.Har du erfaring fra en lignende stilling?Som leder er du kendt for dit nærvær og din evne til at lytte, men også for dine skarpe kommunikationsevner. Du formår at skabe rammer for hverdagen, og du formidler klare budskaber, så alle forstår, hvad der forventes af dem og hvorfor. Du er uddannet sygeplejerske gerne erfaring fra hjemmeplejen. Du kan enten have lidt eller meget ledererfaring – og hvis du kender til forandringsledelse, er det et kæmpe plus. Du har gode samarbejdsevner. Du har det godt med dokumentation. Du er med på at prøve nye løsninger af, som fx stormøder for borgere og pårørende. Du er god til at takle eventuelle konflikter, når de opstår. Du ser værdien i at arbejde med borgernes trivsel og livskvalitet. Du har en god forståelse for økonomi, har gode IT-kompetencer og er åben for at arbejde med nye digitale løsninger.”Vi ønsker en nærværende og empatisk leder der brænder for at være leder for os motiverede medarbejdere. En der viser os vejen er lyttende og sætter retning, og samtidig bakker op om vores hverdag og alt det der binder os sammen. En leder der understøtter at vi kan holde fast i den gode pleje og omsorg vi giver vores borgere”Lyder det som noget for dig?Hvis du vil vide mere, kontakt Leder af hjemmeplejen Christian Morhordst 20 77 52 41 eller Områdeleder i Humlebæk Lise Langkjær på 75 56 31 67Du kan også læse mere på vores hjemmeside www.fredensborg.dkAnsøgningsfrist den 4/11 2022Første samtalerunde er 10/11 2022. Anden samtale er 18/11 2022Hvis du går videre til anden samtale, vil der være en personlighedstest.Løn og ansættelsesvilkår efter overenskomstVi ser frem til at høre fra dig.Ansøgningsfrist: 04.11.2022Placering: Øresundsvej, 52, 3050, Humlebæk

Read more…