Nyoprettet vagtplanlægger-stilling med mulighed for at præge egen funktion søges til sengeafsnit U1, U-amb. og UCR, Neurokirurgisk Afdeling U, OUH Ode – Region Syddanmark – null

Vi søger en engageret kollega til en spændende nyoprettet vagtplanlæggerstilling.Du får ansvaret for vagtplansdelen på U1, U-amb. og Rygcenteret, og desuden vil arbejdet suppleres med andre administrative opgaver efter aftale med funktionsledelsen.Det betyder også, at du vil få mulighed for at præge din funktion i forhold til dine kompetencer og uddannelsesmæssige baggrund.Neurokirurgisk Afd. U anvender vi MinTid, så personalet har medindflydelse på egen arbejdstidstilrettelæggelse. Din centrale opgave er at modtage ønsker, udarbejde udkast til vagtplan, bistå medarbejderne i pusleperioden og færdiggøre vagtplanen i tæt samarbejde med medarbejdere og ledelse. Desuden varetager du den daglige vagtplansdel i forhold til sygdom og andet fravær.I arbejdet tages hensyn til medarbejdernes kompetencer, afdelingens drift og naturligvis også medarbejdernes ønsker.Du vil få en central rolle med stor berøringsflade til både kolleger internt i afsnittet og til eksterne konsulenter i Lønafdelingen, og vagtplanlægningen vil ske i tæt samarbejde med ledelsen.Vi ser også frem til det kommende arbejde med HOS-INFO, et nyt planlægningssystem, som vil blive taget i brug på OUH. Du vil naturligvis være central deltagende i dette arbejde.Din baggrund er ikke vigtig for os. Vi lægger mere vægt på din personlighed, dine kommunikative evner, kompetencer i forhold til viden om overenskomster, arbejdstidsregler m.v., og gerne evt. erfaring med vagtplanlægning.Ansvars- og arbejdsopgaver Vagtplanlægning, herunder tastning, bytninger og efterreguleringer for alle vagtlag Dække vagter ved sygdom og øvrige afvigelser i vagtplan Overholdelse af normtid, arbejdstidsregler og overenskomst Planlægge og have overblik over restferie, afspadsering og andre fridage Udfærdige og opdatere daglige fremmødeplaner Skema- og lønindtastning i Tjenestetid Øvrige administrative opgaver, som defineres med ledelsen Dine kvalifikationer Gerne erfaring med vagtplanlægning i sundhedsvæsenet Gerne kendskab til overenskomst for sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter – eller lyst til at erhverve det ved start Har flair for IT og gerne kendskab til Tjenestetid og Office-pakken Evner at arbejde struktureret med sans for detaljen Er stringent i rammer og retning for aftaler om vagtplanlægning Skal kunne balancere vagtplanlægning i krydspresset mellem arbejdsliv og privatliv Have stort overblik, være systematisk og god til at organisere dit eget arbejde Besidde gode kommunikative evner – både mundtligt og skriftligt Ny stilling matchende vores kommende ambitioner Afd. U1, U-amb. og UCR har fokus på forbedringsarbejde, mål, struktur, udvikling samt bevarelse og styrkelse af et højt fagligt miljø.Vagtplanlæggerstillingen er central i afdelingerne og derfor afvekslende og selvstændig. Funktionen løses i tæt samarbejde med medarbejdere og ledelse, og det forventes, at du i høj grad selv er med til at præge eget arbejdsområde inden for givne rammer.For afd. U er stillingen ny, og denne understøtter den kommende fremtid, vi har fælles, nemlig at styrke samarbejdet tværgående. I dag har de tre afdelinger ikke fælles vagtplanlægning.Løn- og ansættelsesforhold: Stillingen er vagtfri og weekendfriTimeantallet på 37 timer pr. uge, og du møder kl. 7.00 eller 7.30 – efter aftaleTiltrædelse 01.09.2022 eller snarest derefter, og samtaler vil blive afholdt løbende.Deadline for at søge: D. 18.08.2022.Løn- og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst for dit fagområde og er omfattet af aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse. Hvis du ikke allerede er ansat i Region Syddanmark, er der 3 måneders prøvetid.Yderligere oplysninger: Har du lyst til at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte stedfortræder Karoline Hjortebjerg 5142 5987 eller Oversygeplejerske Anne Madsen, tlf. 2323 4446 på sms, og vi ringer gerne tilbage.Ved ansættelse vil der blive indhentet børneattest.Lokation: OdenseAnsøgningsfrist: 18 Aug 2022

Read more…