Neuropsykolog til Afdeling for Hjerne- og Nervekirurgi, Rigshospitalet – Rigshospitalet – Blegdamsvej – Hellerup

Afdeling for Hjerne- og Nervekirurgi søger neuropsykolog 32-37 timer ugentligt til besættelse per 1.8.2023 Om Afdeling for Hjerne- og NervekirurgiVi udreder, behandler og følger patienter med neurokirurgiske sygdomme og varetager forskning og uddannelse på internationalt niveau. Vi samarbejder tæt med en lang række afdelinger på Rigshospitalet, særligt Neuroanæstesiologisk, Neurofysiologisk, Neurologisk og Radiologisk Afdeling, samt Børneafdelingen. Endvidere har vi tæt samarbejde med de neurologiske afdelinger i Østdanmark og de øvrige danske neurokirurgiske afdelinger. Afdeling for Hjerne- og Nervekirurgi råder over 32 stationære senge, 9 semiintensive senge samt en klinik. Afdelingen har årligt ca. 3.500 indlæggelser og gennemfører knap 3.500 operationer, hvor langt størstedelen er cerebrale og en mindre del perifer nervekirurgi. Derudover har afdelingen ambulant aktivitet med ca. 6.300 besøg årligt. AnsvarsområdeSom neuropsykolog i Afdeling for Hjerne- og Nervekirurgi træder du ind i et spændende felt, hvor du indgår i et tæt samarbejde med afdelingens onkologiske team, afdelingsledelsen samt afdelingens andre personalegrupper. Neuropsykologens primære opgave består i: Deltagelse i afdelingens team vedrørende vågenoperation med mapping, herunder præoperativ neuropsykologisk undersøgelse og forberedende samtale, peroperativ vurdering af , samt postoperativ opfølgning under indlæggelsen. Du skal således kunne befinde dig vel på en operationsstue, være i stand til at holde hovedet koldt i pressede situationer, kommunikere klart – med samtidig sans for, at patienten er vågen – forholde dig umiddelbart til dine observationer og i tæt samarbejde med det øvrige personale bringe patienten bedst muligt gennem proceduren, både neuro-fagligt og menneskeligt. Dertil kommer opgaver som: Deltagelse i afdelingens forskning Neuropsykologiske udredninger af indlagte og ambulante patienter med henblik på diagnostik, evaluering og beskrivelse af genoptræningsbehov under og efter indlæggelse Undervisning af og sparring med de andre faggrupper i afdelingen, således at der generelt opnås større viden om neuropsykologiske problemstillinger, og hvordan disse håndteres Vi ønsker en neuropsykolog, der Er autoriseret Er specialist i klinisk neuropsykologi på voksenområdet eller på vej dertil Har solidt kendskab til neuropsykologisk fokal-diagnostik Har erfaring med neuropsykologisk undersøgelse af neurologiske patienter Har forskningserfaring Har erfaring med undervisning og vejledning af andre faggrupper Er selvstændig og energisk med lyst til at videreudvikle den neuropsykologiske funktion i samarbejde med afdelingens øvrige personale Vi tilbyder Afvekslende og udfordrende arbejdsopgaver i tværfaglig og inspirerende teamfunktion Gode muligheder for påvirkning og udvikling af eget fagområde Mulighed for at være en del af fagfællesskab for neuropsykologer Mulighed for supervision Løn efter overenskomst og individuel forhandling

Read more…