Løn- og personalekonsulent til VIAs HR-afdeling – VIA University College – null

Brænder du for at arbejde med løn- og personaleadministration, og ønsker du en spændende stilling, hvor du får stort selvstændigt ansvar? Vil du indgå i et stærkt kollegialt fællesskab? Så læs videre her:Stor fleksibilitet, samarbejde og selvstændighedI HR arbejder vi med en partnermodel, hvor du vil indgå i et fagteam bestående af løn- og personalekonsulenter og i et tværfagligt partnerskab med kollegaer fra HR Jura og HR Udvikling. Vores rådgivning og sparring er efterspurgt i organisationen – vi har travlt, og derfor søger vi en ny kollega.Vi tilbyder en spændende og udfordrende hverdag i et uformelt arbejdsmiljø med en god omgangstone, hvor humor og fællesskab er en del af hverdagen. Du kommer til at indgå i et stærkt kollegialt HR-fællesskab, hvor vi hjælper hinanden med opgaverne og samarbejder om at nå i mål.Du har gode muligheder for et fleksibelt arbejdsliv hos os. Stillingen er i udgangspunktet placeret i Viborg, men der vil være rig mulighed for også at kunne arbejde fra andre VIA-adresser og arbejde hjemmefra.Du får et selvstændigt ansvarsområde, hvor du bliver primær kontaktperson, og du vil i tæt dialog med de lokale ledere og chefer rådgive og give sparring vedrørende løn- og personalesager.Rådgivning, løndrift, digitalisering og passende udfordringerVi står midt i en spændende fase, hvor vi tager et stort spring i den digitale udvikling og dermed en yderligere professionalisering af vores HR-ydelser til forretningen. Vi tilbyder en afvekslende opgaveportefølje, hvor hovedvægten ligger på varetagelse af løbende driftsadministrative opgaver. Vi vil dog også rigtig gerne bringe dine kompetencer i spil og give dig mulighed for at indgå i de spændende projekter og udviklingsopgaver i relation til digitalisering, effektivisering og professionalisering af vores ydelser. I overskrifter kommer du bl.a. til at arbejde med: Løn og ansættelsesforhold – herunder generel lønsagsbehandlingOverenskomster og arbejdstidsreglerLedersparring, -dialog og -rådgivningBidrage til at digitalisere og optimere arbejdsopgaverne, herunder indgå i diverse arbejdsgrupper, mulighed for tovholderopgaver etc.Procesoptimering og implementering af arbejdsgangeMåske kan du allerede sætte flueben ved ovenstående liste. Og hvis ikke, så sørger vi for en god oplæring af dig.Vi forventer, at du har en relevant uddannelsesbaggrund, ligesom erfaring med løn- og personaleadministration vil være en stor fordel. Du kan forstå, fortolke og formidle overenskomster og arbejdstidsregler. Du er god til at gå i dialog med ledere og medarbejdere. Du er serviceminded og driftsorienteret med stærke digitale kompetencer.Derudover skal du gerne have et solidt kendskab til løn- og tidsregistreringssystemer.Som person er du:Struktureret, effektiv, løsningsorienteret og igangsættendeServiceminded og med positiv tilgang til opgaverneTilpas i en travl og omskiftelig hverdagNysgerrig og undersøgende i forhold til nye opgaver og udfordringerTydelig i din kommunikation – både mundtligt og skriftligtAfdelingen – faglighed og godt kollegaskab:HR består af 23 kompetente og engagerede medarbejdere fordelt på en stab samt de tre fagteams: HR Løn og personale, HR Jura, samt HR Udvikling. Vi er dedikerede i forhold til at bidrage til løsningen af VIA’s kerneopgave, og vi går langt for at hjælpe hinanden i mål. Vi har et uformelt og godt arbejdsmiljø præget af både humor og professionalismeLøn- og ansættelsesvilkårDit faste arbejdssted vil være Campus Viborg på Prinsens Alle 2, Viborg. Der vil dog kunne aftales faste dage på andre VIA-adresser, ligesom hjemmearbejde er en mulighed.VIA er geografisk til stede i hele Region Midt, og du må derfor påregne kørsel til møder etc.Ansættelsen er på fuld tid og med tiltrædelse 1. oktober 2022.Ansættelsen sker i henhold til gældende fællesoverenskomst mellem Skatteministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer samt organisationsaftale for kontorfunktionærer, Laboranter og It-medarbejdere (HK) mellem Finansministeriet og HK/Stat, eller anden relevant overenskomst.Vil du vide mere?For yderligere information er du velkommen til at kontakte leder af HR Løn og personale, Else Marie Møller på eller telefon: 8755 1079.Interesseret?Så send os din ansøgning med CV og eksamens- og uddannelsesbeviser via linket i stillingsannoncen senest den 14. august 2022.Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 18. august 2022 og 2. samtale den 26. august 2022.Om VIA University CollegeVIA er en professionshøjskole og en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner. Vi uddanner bl.a. lærere, sygeplejersker, ingeniører og designere – i samarbejde med arbejdslivet og med afsæt i forskning og et globalt udsyn. Det gør vi, så de studerende med mod, passion og nysgerrighed sætter aftryk på verden. Vi tager ansvar for samfundet og for at skabe en bæredygtig fremtid sammen med vores omverden. Vi står solidt på vores faglige fundament og flytter grænserne for, hvordan vi udvikler, deler og anvender viden. Og vi fejler, lærer og lykkes sammen. For det er i ambitiøse lærende fællesskaber, vi sætter det stærkeste aftryk. Derfor arbejder vi i VIA mod en enkel, fælles vision: Tag ansvar. Flyt grænser. Lær sammen.VIA i runde tal: 20.000 studerende på flere end 40 professionsbacheloruddannelser. 20.000 studerende og kursister om året på diplomuddannelser og andre efter- og videreuddannelsesforløb. 2.100 medarbejdere fordelt på otte campusser i Region Midt.I 2020 blev VIA udpeget til UNESCO Verdensmålsskole for vores arbejde med at integrere FN’s verdensmål i undervisningen.Læs information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering på dette link: VIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.Læs mere om VIA University College på .

Read more…