Leder til Distrikt ØD2 i hjemmeplejen i Børkop – Vejle Kommune – Copenhagen

Grib chancen og vær med til at forme fremtidens seniorområde i Vejle KommuneLige som så mange andre kommuner oplever vi en stadig stigende tilgang af borgere til den kommunale sygepleje og hjemmepleje. Dermed øges antallet af medarbejdere, hvilket kalder på mere ledelse, tættere på.Kommunes politikkere har derfor besluttet og godkendt handleplanen ”TÆT” på” som bl.a. betyder et smallere ledelses spænd samt et øget fokus på trivsel og kultur. For medarbejderne betyder det, at ledelsesspændet bliver mindre, og ledelsen vil derfor være tæt på den enkelte medarbejder. Dette skal sikre at medarbejderne i det daglige, oplever en leder, der er mere tilstedeværende, og som kan støtte dem i de daglige opgaver.Lige nu er vi særlig optaget af, at Distrikt ØD2 bliver delt i to – endelig inddeling er næsten på plads. Vi søger derfor en distriktsleder med henblik på at sikre den ønskede nærhed til medarbejdere, borgere og pårørende – aktuelt er vi 61 medarbejdere i alt. På nuværende tidspunkt varetages ledelsen af de 2 distrikter af én distriktsleder med ledelsesmæssig understøttelse.Børkop-distriktet skal arbejde med projektet ”Vejle-modellen” forstået ved at udvikle arbejdstilrettelæggelsesformer, hvor det eneste der forsat gælder er servicestandarden, normeringen og de sundhedsfaglige procedurer og retningslinjer. Medarbejderteamet vil igennem projektet have medansvar og medindflydelse på planlægningen og opgaveløsningen i tæt samarbejde med det øvrige team og selvfølgelig borgerne. Faglighed og kvalitet vil være i fokus.Det andet distrikt vil fortsat være optaget af det tværfaglige samarbejde, at udvikle faglighed og kvalitet i opgaveløsningerne, at kerneopgaverne løses i anerkende og motiverende samarbejde med borgere og pårørende.Begge distrikter vil arbejde målrettet med kerneopgaverne og vil i planlægningen have opmærksomhed på at sikre match mellem opgave og medarbejder inden for den angivne normering.Om opgavenI Vejle Kommune lægger vi vægt på det tværfaglige samarbejde og kontinuiteten i forhold til den enkelte borgers sag. Vi ønsker at kendes på en god og respektfuld kommunikation både internt, men også i dialogen med borgere og pårørende.Du får som distriktsleder ansvaret for et område, hvor der er ansat sygeplejersker, SOSU-hjælpere og –assistenter, ufaglærte og ergo- og fysioterapeuter.Alle er engagerede og står sammen på tværs af fagligheder med fokus på at skabe størst mulig værdi for borgerne. På arbejdspladserne er der stor velvilje til udvikle og sikre et godt arbejdsmiljø og høj trivsel. En af de kommende opgaver er også at udvikle tværgående faglige medarbejderfora for derigennem, at skabe mulighed for den tværgående faglige sparring omkring opgaveløsningen.Til denne stilling forventes det, at du har en sundhedsfaglig baggrund og ledelseserfaring – gerne fra et udekørende distrikt. Vi tilbyder relevant ledelsesmæssig videreuddannelse, så du bliver klædt bedst muligt på til opgaven.Læs funktionsbeskrivelse for distriktsleder i Senior.Tiltrædelse kan ske snarest muligt.Vi tilbyderDu bliver en del af et lokalt ledelsesteam, hvor I bliver 2 distriktsledere med ansvar for hver jeres distrikt, men med forventning om tæt samarbejde.Du bliver endvidere en del af et stort ledelsesteam, der i samarbejde med seniorchefen for distrikter skal sikre den grundlæggende drift af området, men også arbejde proaktivt i forhold til udvikling af metoder og arbejdsgange for at håndtere fremtidige udfordringer. Du får mulighed for at deltage i et tværgående ledelsesteam, hvor du kan sparre med de øvrige ledere i distrikterne i Senior.Du kommer endvidere til en arbejdsplads med store visioner for området, herunder handleplanen “TÆT på”. Ambitionerne er mange. Det samme er dine muligheder for indflydelse.Vi tilbyder en spændende lederstilling, hvor der er stor frihed til bl.a. at udføre værdibaseret ledelse, og hvor vores ledelsesmæssige afsæt er med udgangspunkt i kommunens fælles sæt værdier for alle ledere ”Ledelse med Vilje” samt personalepolitik ”Ansat med vilje” Læs mere om handleplanen “TÆT på”Løn- og ansættelsesvilkårLøn- og ansættelsesvilkår vil ske i henhold til aftale med forhandlingsberettiget organisation og lokale lønaftaler.Yderligere oplysningerØnsker du at vide mere eller at se distriktet, kan du kontakte seniorchef for distrikter Jesper Roskilde på 71 11 17 13.AnsøgningsfristVi skal have din ansøgning senest den 4. november 2022Vi forventer at holde 1. samtale den 11. november og 2. samtale den 23. november.Kandidater indkaldt til 2. samtale vil blive tilbudt en personprofiltest og evt. case før samtalen.StraffeattestVi indhenter offentlig straffeattest med samtykke ved ansættelse i Senior.Send din ansøgning Vi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen ”Send ansøgning”. Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag.Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering.Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe Uønsket post.Vejle Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.Overvejer du at flytte til Vejle? Så kan du få hjælp til bosætning. Se mere på www.vejle.dk/tilflytter.

Read more…