Leder for HR & Tværgående udvikling – Odense Kommune – null

Kan du bedrive nærledelse og skabe gode rammer for opgaveløsningen, så dygtige medarbejdere med forskellige opgaver kan bidrage til gode resultater og samtidig trives og udvikle sig? Kan du navigere i en kompleks hverdag med mange interessenter og fart på? Og har du måske endda erfaring med HR-opgaver? Er svaret ’ja’, kan du meget vel være vores kommende leder af afdelingen HR & Tværgående udvikling – en ny afdeling i Ledelsessekretariatet i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.Om jobbetI HR & Tværgående udvikling spænder opgaverne vidt, og der vil ofte være mange forskelligartede, større opgaver i gang på samme tid. Det er derfor vigtigt, at du som leder kan agere, prioritere og trives i det miljø – og samtidig sikre fremdrift og høj faglig kvalitet i opgaverne. Det kræver, at du som leder kan bedrive nærledelse og løbende sikre klare rammer for medarbejdernes selvstændige opgaveløsning i form af retning og mål. Men også at du evner at have fokus på både den konkrete opgaveløsning og medarbejdernes udvikling og trivsel.HR & Tværgående udvikling er en del af Ledelsessekretariat, som også indeholder afdelingerne Kommunikation & International Community Odense og Politik & Jura. Du bliver derfor en del af ledergruppen i Ledelsessekretariatet, og vil også have et tæt samarbejde med de andre ledere og chefer i Staben i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.For at lykkes hos os, skal du kunne understøtte både det politiske og administrative niveaus arbejde samarbejde og navigere i komplekse organisationer bevæge dig i spændingsfeltet imellem motivation, udvikling og styring delegere, sætte kompetencer i spil, prioritere og strukturere opgaver sætte retning og sikre klare rammer for den enkelte medarbejders opgaver holde momentum på både den korte og lange bane have lyst til at arbejde i et højt tempo og trives med mange bolde i luften arbejde i et dynamisk miljø med forskellige interessenter og forskelligartede opgaver Om osBeskæftigelses- og Socialforvaltningen er inde i en positiv udvikling. Ledigheden i Odense er lav og afstanden til landsgennemsnittet ligeså. Housing first er en integreret del af forvaltningens arbejde med de allermest udsatte borgere. På det specialiserede socialområde blæser forandringens vinde over arbejdet med vores unge mennesker, som har brug for en hjælpende hånd. Målet og kerneopgaven er klar: Flere borgere skal i job og uddannelse. Og de borgere som ikke kan selv, står forvaltningens medarbejdere klar til at hjælpe.HR & Tværgående udvikling er en af tre afdelinger i Ledelsessekretariatet i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og har 14 medarbejdere – 4 sekretærer, 3 konsulenter, 5 HR-konsulenter og 2 studentermedhjælpere.I Odense Kommune bliver en række funktioner samlet i fælles enheder fra 1. januar 2023 – herunder løn- og personaleområdet. Arbejdet med dele af HR-opgaven vil fortsat være organisatorisk placeret i den enkelte forvaltning, og på den baggrund samler vi i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen HR, sekretærer og en gruppe af konsulenter i en ny afdeling: HR & Tværgående udvikling.Sekretærerne betjener forvaltningens rådmand, direktør og chefer. Konsulenterne understøtter sundheds- og frivillighedsområdet samt hjælper forvaltningens driftsområder med at søge puljer og projekter og understøtter afrapportering på disse. Opgaverne på sundheds- og frivillighedsområdet er f.eks. større udviklingsopgaver, udvikling af strategier og retningslinjer, puljestyring og planlægning af FrivilligGalla. HR-konsulenterne udfører en række opgaver inden for strategisk HR og organisationsudvikling, f.eks. arbejdsmiljø, MED-systemet, onboarding af ledere, afvikling af forvaltningens ledersamlinger, ledelsesudvikling, forandringsledelse, udarbejdelse af arbejdsgange og implementeringsunderstøttelse af en række større projekter. Afdelingen understøtter derfor forvaltningen i hele dens bredde og arbejder på tværs både internt i forvaltningen og på tværs af kommunens forvaltninger.Om digDu er den helt rigtige profil til jobbet, hvis du har ledelseserfaring fra en politisk styret organisation – enten som personaleleder eller som faglig leder – f.eks. i et større projekt/program har kendskab til – og meget gerne erfaring med de HR-opgaver som løses i afdelingen og samtidig forståelse for bredden af opgaver i afdelingen evner at bedrive nærledelse over for en gruppe fagligt meget stærke medarbejdere, som løser opgaver på forskellige faglige områder har lyst til at lede en ny afdeling kan bedrive ledelse i en ”ny normal”, hvor medarbejdere arbejder og holder møder fysisk og digitalt – hjemme, på kontoret og på forvaltningens øvrige lokationer har en klar forståelse for hvad professionel stabsunderstøttelse indebærer har erfaring med – og evne til at samarbejde i en fagstærk organisation har evnen til at være skarp på detaljen og bevare det store overblik – og forstår at sætte barren rigtigt for den enkelte opgave er ordentlig, empatisk og har stor integritet er en stærk holdspiller, der ser samarbejde og feedback-kultur som vigtige redskaber er hurtig til at sætte dig ind i nye problemstillinger, er kommunikativ stærk og evner at videregive den viden medarbejderne har brug for, for at lykkes med opgaverne Vi tilbyder En attraktiv stilling med en bred portefølje af opgaver og rig mulighed for at udvikle dit lederskab mulighed for at indgå i en fagligt meget stærk ledergruppe at du kan være tæt på der, hvor beslutningerne træffes og retningen sættes i en forvaltning med en lang række afgørende vigtige opgaver i Odense Kommune Vil du vide mere?Du kan læse mere om Odense Kommune som arbejdssted og om forvaltningen herDu er velkommen til at kontakte sekretariatschef Jan Grove Korsholm på 3051 6280 for yderligere information om stillingen.Løn- og ansættelsesvilkårLøn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.Ansættelse pr. 1. januar 2023Det praktiskeDer er ansøgningsfrist torsdag den 3. november 2022.Vi forventer at afholde 1. samtalerunde tirsdag den 8. november 2022 og 2. samtalerunde onsdag den 16. november.Vi gør opmærksom på, at der i rekrutteringsforløbets sidste fase kan indgå både personprofiltest/tilbagemelding på Teams og indhentning af referencer. Der vil til begge samtaler være løsning af en case.

Read more…