Ledende chefkonsulent til Nationalregnskab i Danmarks Statistik – Danmarks Statistik – Copenhagen

Brænder du for at skabe resultater gennem andre og har du lyst til at være en del af kontorledelsen i Nationalregnskab i Danmarks Statistik, så har du muligheden nu. Danmarks Statistik søger en ledende chefkonsulent (chefkonsulent med personaleansvar) til kontoret Nationalregnskab. Vi søger en person, der er dygtig til ledelse og samarbejde, som kan motivere, også når der skal ske forandringer og prioriteres. Samtidig søger vi en person, som har viden om og interesse for samfundsøkonomi og statistikproduktion – særligt nationalregnskab, da du får ansvaret for at lede udarbejdelsen af de årlige nationalregnskaber. Lidt om kontoret I kontoret Nationalregnskab er vi knap 40 medarbejdere, der i fællesskab udarbejder Danmarks to nationalregnskaber (det økonomiske og det grønne). Vi belyser økonomiens udvikling bl.a. gennem vores kvartalsvise og årlige nationalregnskaber. Disse danner grundlag for opgørelsen af bl.a. bruttonationalproduktet (BNP), den økonomiske vækst, produktiviteten og andre centrale variable, der beskriver den økonomiske udvikling og strukturen i økonomien. Der er stort fokus på resultaterne og vores statistikker anvendes bredt af ministerier, interesseorganisationer, forskningsverdenen og medierne. Kontoret er i dag organiseret i fem sektioner, og opgaverne løses i et samarbejde på tværs af disse sektioner, ligesom der er talrige samarbejdsflader i forhold til andre kontorer i Danmarks Statistik. Kontoret har nationalt samarbejde med en lang række ministerier og styrelser, samt et omfattede internationalt samarbejde. Kontoret er præget af et stærkt fagligt miljø, en uformel tone og en blanding af erfarne og nyere medarbejdere. OrganiseringSom ledende chefkonsulent indgår du i et tæt samarbejde med kontorchefen og kontorets anden ledende chefkonsulent om opgaverne og samarbejdet i kontoret. Du refererer til kontorchefen, der også har det overordnede faglige ansvar for alle de opgaver, der løses i kontoret. Nationalregnskab er en del af afdelingen for Økonomisk Statistik, hvor også Offentlige finanser, Priser og Forbrug, Udenrigsøkonomi og den økonomiske model ADAM er placeret. Du vil indgå i afdelingsledelsen i Økonomisk Statistik og i Danmarks Statistiks chefgruppe. ArbejdsopgaverSom ledende chefkonsulent vil du skulle lede udarbejdelsen af de årlige nationalregnskabsberegninger. Du får personaleansvaret for ca. 10 medarbejdere og det ledelsesmæssige ansvar for følgende områder: årlige nationalregnskabsopgørelser i løbende og faste priser BNI-opgørelserne for Danmark samarbejdet med Danmarks Statistiks Erhvervsstatistisk Afdeling om indberetninger fra de største danske koncerner produktivitetsopgørelser De årlige nationalregnskaber er i gang med betydelige omlægninger. Du kommer til at have en stor rolle i dette arbejde, og vil få mulighed for at sætte retning for både metodeudvikling og effektivisering af de it-værktøjer og arbejdsprocesser mv. som anvendes til at producere nationalregnskab. En anden vigtig arbejdsopgave er, at sikre gode relationer til vores samarbejdspartnere både nationalt og internationalt. KvalifikationerDu skal grundlæggende have lyst til og gode forudsætninger for at engagere dig i ledelsesopgaver. Særligt når det gælder om at: udvikle nye eller forandre eksisterende arbejdsprocesser og samarbejdsformer sparre med medarbejderne og få projekter og faglige resultater godt i hus skabe forståelse hos medarbejderne for, hvad kerneopgaven reelt er og sætte standarder for løsningen af denne udvikle dine medarbejdere til at løse nye og ofte mere komplekse opgaver få mennesker til at trives og være produktive sammen samarbejde på tværs af organisationen for at udvikle og forbedre vores statistikker Det vil være en fordel, hvis du allerede har erfaring med fagligheden bag statistikproduktion. Og da Nationalregnskaber en del af det makroøkonomiske statistikområde, vil det være en fordel for dig, hvis du har en uddannelse med et nationaløkonomisk indhold. Ved besættelse af stillingen bliver der også lagt vægt på, at du: er god til at arbejde sammen med andre og har respekt for andres forskelligheder og kompetencer har erfaring med personaleledelse eller faglig ledelse og gerne uddannelse som leder eller før-leder arbejder selvstændigt og initiativrigt bidrager til et åbent og tillidsfuldt arbejdsmiljø, hvor vi hjælper hinanden til at nå institutionens målsætninger Løn og ansættelseAnsættelsen sker efter AC-overenskomstens regler om chefkonsulenter med personaleansvar eller anden relevant overenskomst. Der vil blive brugt personlighedstest i rekrutteringsprocessen. Det er Statens Center for Rekrutteringstest (SCR), som udfører testene. Ved at indsende din ansøgning giver du samtidig samtykke til, at dine oplysninger kan tilgås af SCR, hvis du indkaldes til 2. samtale og dermed til test. Vi forventer at holde første runde af ansættelsessamtaler i uge 40 og 2. runde i uge 41.

Read more…