Lægesekretær søges til sengeteamet i Neurologi, Aarhus Universitetshospital – Region Midtjylland – Aarhus

Vi søger en dygtig, uddannet lægesekretærer, til en fast stilling på 37 timer/uge til at varetage opgaver i vores sengeteam. Sengeteamet varetager flere funktioner i afdelingen, heriblandt funktioner for vores akutte dagafsnit og vores sengeafsnit. Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. november 2021 eller efter aftale.Neurologi er en dynamisk afdeling med flere subspecialer og derfor meget alsidige patientgrupper. Lægesekretærgruppen er normeret til 29 fuldtidsstillinger, som er fordelt på vores tre sengeafsnit, to akutte dagafsnit og i subspecialerne i klinikken.Du skal derfor kunne lide at samarbejde i et tværfagligt team, hvor du med faglig stolthed tager ansvar for, at netop dine opgaver i teamet løses på bedste vis.Det er kendetegnende for Neurologi, at man hjælper hinanden på tværs af afsnittene, og er med til at se sine kollegaers ressourcer og de muligheder, der byder sig. Dette gælder både mono- og tværfagligt. Vi er en afdeling, hvor sekretærernes indsats er meget værdsat, og vi tror på, at du også kan bidrage med noget helt særligt.Funktioner for sekretæren til vores sengeteam:Skrive og registrere patientrelaterede notater – en højt prioriteret opgave Rotationsordning mellem de forskellige afsnit – sengeafsnit og subakutte dagafsnit Receptionsfunktion Forespørgsler, telefonisk samt elektronisk Indskanning i EPJUdover det daglige arbejde vil der efter endt oplæring være senvagter til kl. 18.00 og ca. 4 weekendvagter om året. Vi forventer, at du: Er uddannet lægesekretær (et ufravigeligt krav) Er serviceminded, kan arbejde kreativt, hurtigt og fleksibelt Har lyst til at videreudvikle din faglighed Har lyst til og flair for at arbejde med ny teknologi Motiveres af udfordringer Er i stand til at træffe egne beslutninger Er målrettet, har gå-på-mod og tager initiativ og ansvar Har egne meninger, som du formår at kommunikere konstruktivt Sætter pris på et velfungerende tværfagligt samarbejde, hvor man har respekt for hinandens faglighed og kompetencer Vi tilbyder: Fantastiske kollegaer med godt humør – og som kender til vigtigheden af at passe godt på hinanden Spændende faglige udfordringer En rummelig organisation, hvor der er plads og lydhørhed for, at du kan sætte dit præg på den måde, vi gør tingene på Et rigtig godt samarbejde i afdelingen, både tvær- og monofagligt Egne ansvarsområder Patientkontakt og vekslende arbejdsopgaver Medindflydelse på og fleksibilitet i forhold til fordeling af arbejdsopgaver Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest.Er du blevet nysgerrig og har lyst til at høre mere, er du meget velkommen til at kontakte ledende lægesekretær Anette Bloch Maizza på telefon 78 45 42 45 eller mail: anetmull@rm.dk, hvor du også kan rekvirere en funktionsbeskrivelse.Ansøgningsfrist d. 23. september 2021.Ansættelsessamtaler finder sted i uge 39.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Read more…