Læge (trin 1) søges til uklassificeret stilling ved Afdeling for Psykoser, AUH Psykiatrien i Skejby – Region Midtjylland – Aarhus

Afdeling for Psykoser ved Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien i Skejby søger reservelæge i uklassificeret stilling pr. 01.09.2022. Stillingen er af 1 års varighed. Afdeling for Psykoser varetager udredning af voksne patienter inden for hele ICD-10 spektret. Afdelingen behandler særligt patienter inden for det skizofrene og psykotiske område samt patienter med demens, delir, mental retardering, ADHD, autisme og misbrugsudløste tilstande. Afdelingen har regionsfunktion. Afdeling for Psykoser omfatter fire sengeafsnit med i alt 88 sengepladser, hvoraf tre sengepladser anvendes til patientstyrede indlæggelser. Afdelingen har endvidere to ambulante enheder og en forskningsenhed. Du vil indgå i et lægeteam i tilknytning til sengeafsnittene eller til klinikkerne. Du indgår endvidere i vagtlaget på AUH Psykiatrien med ca 9 vagter på 18 uger (bagvagter) evt ca 14 dagvagter og 14 nattevagter over 19 uger (forvagter). Vi søger især læger, som har erfaring fra AUH Psykiatrien, gerne med kendskab til vores målgruppe. Vi vægter, at du er fleksibel og har gode samarbejdsevner. Løn i henhold til aftale mellem YL og Danske Regioner. Funktionsbeskrivelsen er vedlagt dette opslag.

Read more…