Læge søges til introduktionsstilling i Psykiatrisk klinik for småbørn, Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien – Region Midtjylland – Struer

Hermed opslås en I-lægestilling med ansættelse 1.4.2023 eller snarest derefter.Vi søger en læge med interesse for børnepsykiatri og med lyst til og interesse i at indgå i den tværfaglige udredning og behandling af småbørn.Desuden indgår man i vagtfunktion, der dækker alle afsnit i BUA, incl. dagvagtsfunktion i Gødstrup, hvorved man får mulighed for mere akutte opgaver samt at møde andre aldersgrupper og faglige problemstillinger.Hvem er vi?Psykiatrisk Klinik for Småbørn består af flere enheder: Spæd- og Småbørnsambulatorium i Skejby, og ét Team for Småbørn i Gødstrup. Derudover har vi et Dagtilbud i Skejby.Klinikken varetager udredning og behandling af børn i alderen 0-7 år med vanskeligheder i form af , opmærksomhedsforstyrrelse, andre neuropsykiatriske tilstande, adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser, angst, relationsforstyrrelser, gravide med psykisk lidelser og 0-2 årige børn af forældre med svær psykiatrisk sygdom. Desuden har vi i Skejby Psykiatrisk Dagtilbud med i alt 5 pladser, som modtager børn fra alle ambulante enheder i afsnittet.Behandlerteams udgøres af læger, speciallæger og læger i uddannelsesstilling (introduktions- og hoveduddannelse), psykologer og distriktsmedarbejdere (sygeplejersker og pædagoger). I Dagtilbuddet er ansat sygeplejersker og pædagoger.Hvad tilbyder vi:Kliniske opgaver, der er varierede og fagligt spændende og udfordrende. Det drejer sig om børnepsykiatrisk lægeundersøgelse, medikamentel behandling af børn primært med ADHD samt sagsansvar i udredningssager i samarbejde med distriktsperson samt psykolog.Et fagligt kompetent og engageret hold af medarbejdereVi tilstræber høj grad af vidensdeling og tilrettelægger vores tilbud tværfagligt og individueltIndividuel vejledning og introduktionsprogramGruppesupervision både i egen faggruppe og tværfagligtUgentlig undervisning i den samlede lægegruppe i BUA og også lokalt i afsnittetDeltagelse i faglige kurser (Introduktionskurset over 10 hele hverdage og mulighed for både at påbegynde )God mulighed for at indgå i forskningVi prioriterer et godt arbejdsmiljøStillingen opslås med I-læge nr.: 6600-21A-52-i-10Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos Ledende overlæge Karin Lassen Schmidt ( og ()Læs mere om lægeuddannelsen: Introduktionsuddannelsen – Psykiatrien i Region Midtjylland – til fagpersoner ()Løn og ansættelsesvilkår: I henhold til overenskomsten indgået mellem Danske Regioner i Danmark og Foreningen af Yngre læger. Mulighed for forhandling vedr. evt. kvalifikationstillæg.Introduktionslægerne indgår i forvagt i Skejby, enten døgnvagt eller delt vagt. Desuden kan man indgå i dagtjeneste på hverdage i BUA, Herning.Ansættelse er betinget af tilfredsstillende autorisation.Ansøgningsfrist: 12.3.2023Ansættelsessamtaler: 16.3.2023 formiddag Du kan alene søge jobbet ved at klikke på Send ansøgning eller lign. link. Vedhæft din ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse (CV) og gældende autorisationsbevis. De vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format.BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen. BUA består af 8 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Gødstrup samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtog i 2022 5.337eksterne henvisninger og havde kontakt med omkring 10.000unikke å godt 300mio. kr. og pr. 1/1-2023 514,5årsværk fordelt på 556medarbejdereStillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Read more…