Kvalitetskoordinator – UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF RØNTGEN OG LAB TROMSØ – Aalborg

Kvalitetskoordinator Arbeidsgiver:Avdeling for mikrobiologi og smittevern, Universitetssykehuset Nord-Norge HFSted:Hansine Hansens veg 67, 9019 TromsøStillingstittel:KvalitetskoordinatorSøknadsfrist:15.08.2022Ledig fast 100% stilling som kvalitetskoordinator.Stillingen som kvalitetskoordinator vil være sentral i utvikling og vedlikehold av avdelingens kvalitetssystem i samarbeid med ansatte og ledelse.Avdelingen for mikrobiologi og smittevern består av et fullt utbygd mikrobiologisk laboratorium og et smittevernsenter som ivaretarsmittevernoppgaver på lokalt og regionalt nivå. Avdelingen har ca 100 ansatte og er akkreditert etter ISO 15189.Tiltredelse etter avtale.ArbeidsoppgaverUtvikle og vedlikeholde avdelingens kvalitetssystem Fremme avdelingens interesser i interne og eksterne kvalitetsrelaterte foraGi opplæring i kvalitets- og avvikssystemet Rapportering og oppfølging av resultater fra kvalitetsovervåkningGjennomføre revisjoner i henhold til fastsatt revisjonsprogramFølge opp og koordinere eksterne revisjoner og tilsynDelta i og utføre risikovurderingerBidra med støtte, råd og koordinering til avdelingsleder og seksjonsledereDelta i pågående IVDR-prosjektPublisering av informasjon internt og eksterntDelta i KVAM-grupper på avdelings- og klinikknivåStillingen er tillagt andre administrative og kontorfaglige oppgaver KvalifikasjonerUtdanning på universitets-/høyskolenivåErfaring fra arbeid med kvalitetssystemer, revisjoner og avvikshåndteringGod kjennskap til og erfaring med bruk av ulike IKT-verktøySertifisering innen revisjon og/eller kvalitetsledelse er ønskeligGode kommunikasjonsferdigheter, skriftlig og muntlig på norsk og engelskPersonlig egnethet for stillingen vil bli vektlagtUtdanningsnivåHøyskole / Universitet, Diplom- / BachelorgradPersonlige egenskaperEvne til å se helhet og jobbe nøyaktigEvne til å jobbe selvstendig og i teamEvne til å sette seg inn i relevante lover, forskrifter og veiledere, samt sikre at disse implementeresGod arbeidskapasitet, fleksibel og løsningsorientertGode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaperLanguageNorskVi tilbyrLønn etter gjeldende overenskomsterTrivelig arbeidsmiljøHøyt faglig nivåFaglig og personlig utviklingUtfordrende og variert arbeid

Read more…