Kontorchef med ansvar for IT-understøttelsen af tilskudsudbetalinger for 45 mia. kr. årligt – Børne- og Undervisningsministeriet – Styrelsen for It og Læring – Copenhagen

Brænder du for at sætte retning for nogle af de mest kritiske it-løsninger i Børne- og Undervisningsministeriet, så er det måske dig, vi er på udkig efter som kontorchef i Styrelsen for It og Læring?STIL som it-organisationStyrelsen for It og Læring (STIL) er en del af Børne- og Undervisningsministeriet. STIL er ministeriets IT-afdeling og har derfor ansvaret for udvikling, vedligeholdelse og drift af Børne- og Undervisningsministeriets it-løsninger.Vi vil være de bedste i staten til at skabe værdi ved hjælp af it og data og har en ambitiøs 2025-strategi, der sætter retningen for, hvordan vi vil bringe os tættere på målet de kommende år.Vi har arbejdet agilt ud fra SAFe principperne siden 2019, så de agile begivenheder med daily stand-ups, planning og demo er derfor den daglige ramme for dine medarbejdere i kontoret. Vi er stolte af vores it-faglige miljø, hvor vi gennem de seneste år bl.a. har påtaget os leveranceansvaret fra de eksterne leverandører og i stedet indkøber konsulenterne som ressourcer til og som samarbejdspart i vores agile teams, der arbejder på lige fod med kontorets medarbejdere.Dit kontor og dine kollegerDen nuværende chef for kontoret er blevet vicedirektør i STIL, hvorfor vi søger en ny chef for Kontor for Administration af Tilskud bestående af 17 dygtige medarbejdere med stærke it-kompetencer, som sammen med 10-12 eksterne it-konsulenter er organiseret i 3 agile teams, der alle er lokaliseret i vores kontor i København. Herudover skal et fjerde team etableres i 2. halvår 2022. Kontoret har ansvaret for IT-understøttelsen af tilskudsudbetalingen på ca. 45 mia. kr. årligt til bl.a. gymnasier, erhvervsskoler og frie skoler. Før sommer blev første fase af en modernisering af området risikovurderet i Statens IT-råd, så kontoret skal balancere sikker drift af den eksisterende løsning samtidigt med at have store ambitioner for fremtiden.Du vil indgå i et af styrelsens 3 vicedirektørområder sammen med 3 andre kontorchefer og med Klaus Østergård Jensen som vicedirektør. Vi stræber efter at være en chefgruppe, der hjælper og støtter hinanden, og som evner at prioritere på tværs af de 4 kontorer i vicedirektørområdet. Endvidere vil du indgå i 2 af 6 lederudvalg i STIL, der varetager ledelsen af en række tværgående emner.Vi søger følgende profil til stillingenDen ideelle kandidat til stillingen: Har erfaring med at arbejde som leder i en agil it-organisation, herunder at være en servant leader i et agilt setup Har flair for og erfaring med ledelse i en politisk styret organisation og forståelse for de politiske processer og en god strategisk sans Er i stand til dagligt at balancere sikker drift af eksisterende it-løsninger over for et ambitiøst udviklingsprogram, så vi bliver en succes med begge dele Er god til at motivere og skabe trivsel og arbejdsglæde for medarbejderne i kontoret Kan formidle et godt samarbejde med kontorets interessenter internt i Børne- og Undervisningsministeriet og eksternt Har lyst til at indgå i en chefgruppe karakteriseret ved tillid, samarbejde, godt humør og ønsket om at skabe resultater Har en relevant akademisk uddannelse. Herudover er det en fordel, hvis du har erfaring med eller kendskab til tilskudsadministration i en statslig kontekstVi tilbyderVi tilbyder et alsidigt, selvstændigt og udfordrende job med mulighed for deltagelse i lederudviklingsprogrammer og uddannelse i konkrete faglige emner. Vi har et højt ambitionsniveau, og vores opgaver bliver løst af dygtige og engagerede medarbejdere. Gennem det igangsatte moderniseringsprogram får du en unik mulighed for at sætte dit præg på tilskudsadministrationen de næste mange år i undervisningssektoren og ikke mindst skabe nye løsninger til glæde for tilskudsmedarbejdere i institutionerne og Børne- og Undervisningsministeriet.Løn og ansættelseVi ønsker at besætte stillingen senest 1. november 2022. Stillingen er indplaceret i lønramme 37/løngruppe 1. Du vil som udgangspunkt blive ansat på kontraktvilkår efter Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen ønskes besat på åremål, og der vil kunne ydes tillæg afhængig af erfaring og kvalifikationer. Hvis du er tjenestemand i forvejen, kan ansættelse på tjenestemandsvilkår være en mulighed. Arbejdsstedet er Vester Voldgade 123, 1552 København V.Lyder det som noget for dig?Så send din ansøgning, CV og dokumentation for uddannelse (eksamensbevis) elektronisk inden ansøgningsfristen den 21. august 2022. Vi forventer at afholde førstesamtaler i uge 35 og andensamtaler i uge 36.

Read more…