Konsulent til Dagtilbudssekretariatet – Odense Kommune – Odense

Vi tilbyder Et varieret, spændende og meningsgivende arbejde Engagerede og dedikerede kollegaer Et godt arbejdsmiljø med en uhøjtidelig og uformel tone, og hvor vi også vægter det sociale En arbejdsplads, hvor vi hjælper hinanden, samarbejder og giver hinanden sparring En arbejdsplads, som understøtter ledelsen i Dagtilbudssekretariatet i den daglige drift og udvikling Tæt samarbejde med både den centrale ledelse, konsulenter og andre administrative medarbejdere samt med den decentrale ledelse og administration i kommunens dagtilbud, hvor de er helt tæt på børnene og deres forældre Arbejdsdage der vil være præget af mange forskellige opgaver – og til tider korte deadlines. Om digVi søger en kollega, der: Har interesse for og/eller erfaring med opgaverne på dagtilbudsområdet Har gode analytiske evner og er ambitiøs i opgaveløsningen Hurtigt kan tilegne sig ny viden og formidle den i et klart sprog, både skriftligt og mundtligt Kan initiere, drive og understøtte udviklingsprocesser i samarbejde med mange samarbejdspartnere Anser samarbejde og udnyttelse af alles kompetencer som afgørende for opgaveløsningen Har forståelse for at navigere i en politisk styret organisation – og gerne med erfaringer fra en kommunal forvaltning eller en politisk ledet organisation Kan arbejde struktureret og troværdigt – selvstændigt og i teams Tager ansvar for igangsatte aktiviteter, projekter og processer Trives i en travl hverdag og er god til at bevare overblikket, når tingene går stærkt og deadlines er korte Mestrer både konflikt-håndtering og samarbejde, og bruger humor på en måde, som styrker relationer med andre. Vi forventer, at du har en relevant uddannelse Det gode børneliv i Odenses dagtilbudTiden i dagtilbud er en vigtig del af børnelivet, og I Odense tror vi på, at alle børn har ret til et godt børneliv, hvor de har mulighed for at lære og udvikle sig både fagligt, socialt og personligt. I Dagtilbudssekretariatet arbejder vi for at skabe de bedste vilkår for børnenes trivsel, læring og udvikling, og vi møder alle børn med høje, positive forventninger og blik for deres udvikling.Den gode barndom i fællesskab med andre har en værdi i sig selv, hvor stærke børnefællesskaber styrker børns udvikling og muligheder for at tage del i samfundet omkring dem. Og derfor skaber vi hver dag rammer og indhold af høj kvalitet for, at de gode fællesskaber kan vokse og rumme alle børn. Når nogle børn i perioder har brug for noget særligt, har vi fokus på at give støtten i tide og i samarbejde med forældre, familien og barnets netværk.En del af en større sammenhængSom ansat i Dagtilbudssekretariatet bliver du en naturlig del af Dagtilbudsafdelingens og Børn- og Ungeforvaltningen sammenhængskraft, som vi også forventer, du er med til at styrke. Vi er et fællesskab af engagerede og fagligt dygtige medarbejdere, der hver dag bruger relevante kompetencer, perspektiver, erfaring og viden for at skabe de bedste vilkår for børns trivsel, læring og udvikling i de enkelte tilbud. Sammen skaber vi rammer for gode, stærke børnefællesskaber og bruger vores faglige kompetencer til at fylde rammerne med et indhold af høj kvalitet.Vi har blik for helheden og arbejder sammen på tværs af de tilbud, Børn- og Ungeforvaltningen har. Vi tager ansvar for at inddrage hinanden, vores forskellige fagligheder, erfaringer, viden og perspektiver for at nå de bedste resultater. Vi samarbejder med børn, forældre og familiernes netværk. Vi rækker ud efter erfaring, viden og perspektiver fra samarbejdspartnere fra andre sektorer, virksomheder og foreninger.Løn- og ansættelsesvilkårLøn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer med opstart pr. 1. juli 2023 eller snarest muligt.

Read more…