Konsulent til betjening af udvalg og topledelse i Syddjurs Kommune – Syddjurs Kommune – null

Vil du have et spændende og udfordrende job med at understøtte den administrative og politiske topledelse?I Ledelsessekretariatet er du centralt placeret i organisationen og har en bred kontaktflade med ledere og medarbejdere på tværs af hele kommunen. Ledelsessekretariatet er en velfungerende afdeling med et højt fagligt niveau og hvor du har mulighed for at løse meget forskelligartede opgaver. Du bliver en del af en flad organisation med et stærkt fællesskab, hvor der er højt til loftet, og hvor der er kort vej fra ide til handling.Som konsulent i Ledelsessekretariatet skal du servicere og betjene Borgmester, Direktion og Byråd. Som en af dine kerneopgaver får du medansvar for den samlede dagsordensproduktion til Direktion, Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd.Ud over dagsordener og ledelsesbetjening skal du deltage i løsningen af en bred vifte af Ledelsessekretariatets opgaver. Det kan både være store fælles opgaver, såsom afvikling af valg, og mindre opgaver, såsom udarbejdelse af notater eller præsentationer.Dine opgaverDu bliver en vigtig del af maskinrummet omkring servicering af Borgmester, Direktion, Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd. Det kræver, at du er fleksibel, serviceminded og handlingsorienteret. Du skal desuden samtidig kunne bidrage til også at løse andre opgaver i sekretariatet, når dine kollegaer har brug for hjælp.Dine primære opgaver er, at:Servicere borgmester, byråd og direktion i fællesskab med kollegaer i Ledelsessekretariatet. Have konsulentrolle for dagsordensproduktionen til et eller flere politiske udvalg der blandt andet indebærer: Løbende dialog med direktører, chefer og sagsskribenter Kvalitetssikre dagsordenspunkter og den samlede dagsorden Forberede udvalgsmøder og følge systematisk op efter udvalgsmøde Have ansvar for udvalgets årshjul og planlægning heraf Koordinere med de andre udvalgskonsulenter Være med til at sikre de bedst mulige beslutningsgrundlag ved at udarbejde analyser og notater til direktion, borgmester, byråd Deltage i og være projektleder på Ledelsessekretariatets udviklingsopgaver Håndtere hasteopgaver og dag til dag opgaver, der er en naturlig del af Byrådets og Direktionens dagligdag Ud over de nævnte opgaver, skal du deltage i løsningen af en bred vifte af opgaver, der er en naturlig del af Ledelsessekretariatets betjening af Byrådet og Direktionen. Det kan være udarbejdelse af sager, præsentationsoplæg, bookinger af møder mm.Vi tilbyder En udfordrende og spændende hverdag med daglig kontakt til Direktion og Borgmester Mulighed for udvikling af og medindflydelse på egen opgaveportefølje Fagligt dygtige kollegaer, som udgør et stærkt og dynamisk team, hvor vi vil hinanden – både fagligt og socialt Gode muligheder for faglig og personlig udvikling Vores forventninger til dig Du har en relevant akademisk uddannelse eller administrationsbachelor. Du har erfaring fra en lignende stilling og har solid politik- og organisationsforståelse.Vi lægger vægt på, at du: Er serviceminded og uhøjtidelig i din tilgang til opgaveløsningen, og har let ved at omgås mange forskellige typer mennesker Kan yde kvalificeret og systematisk sekretariatsbetjening af topledelse og politikere Kan udarbejde analyser og notater, som omhandler komplekse problemstillinger Er struktureret og analytisk skarp og kan fungere i en politisk styret organisation med klare krav og deadlines Kan have mange bolde i luften med fokus på, hvordan opgaverne løses bedst muligt – både store og små. Er dygtig til analysearbejde – herunder både korte og længere skriftlige fremstillinger Sætter pris på den dygtige embedsmands dyder Om LedelsessekretariatetLedelsessekretariatet i Syddjurs Kommune består af 13 dygtige og dedikeredekollegaer med en bred vifte af opgaver. Vi er en afdeling, der løfter i flok inden for firehovedområder: klassisk sekretariatsbetjening, kommunikation, udvikling og erhverv.Opgaverne omfatter alt lige fra klassisk sekretariatsbetjening med blandt andetmødeforberedelse og generel ledelsesunderstøttelse af Direktion og Borgmester overstyrelse og jura, intern og ekstern kommunikation til erhvervsservice ogturismeudvikling.Ud over de løbende opgaver har Ledelsessekretariatet også store opgaver hen over året, hvor alle bidrager til løsning af opgaverne, både praktisk og planlægningsmæssigt. Det kan være i forbindelse med valg, borgermøder, konferencer for Byrådet og mere.Ledelsessekretariatet er placeret på Rådhuset i Ebeltoft, med endagligdag tæt på Borgmester, Kommunaldirektør og den resterende Direktion.Løn- og ansættelsesforholdAnsættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst.Ansættelsen er en fast stilling på fuld tid med placering i Administrationsbygningen i Ebeltoft, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft.Der er mulighed for hjemmearbejde i et begrænset omfang.Ansøgningsfristen er den 10. august 2022Vi holder ansættelsessamtaler den 16. august 2022 og eventuelt en anden runde samtale den 24. august 2022.Yderligere oplysningerØnsker du yderligere oplysninger om jobbet, kan du kontakte chef for Ledelsessekretariatet Hanne Thonsgaard på 51 14 22 43Syddjurs Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.Du kan søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV. (De vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format).TIPS: Syddjurs Kommune anvender digital rekruttering, se ledige stillinger på Syddjurs. dk / job.Syddjurs Kommune har omkring 43.000 indbyggere, fem hovedbyer og et stort opland med mange landsbyer. Vi er en kommune i udvikling og hvert år vælger mange familier at flytte hertil. Vores styrker er de aktive borgere, de mange bysamfund, en enestående natur og nærheden til storbyen Aarhus. Vi er en aktiv del af udviklingen i den midtjyske region, herunder Business Region Aarhus, som er et fællesskab mellem de 12 østjyske kommuner. Tilsammen en million østjyder, en halv million arbejdspladser og landets største vækstområde uden for hovedstadsområdet.Syddjurs Kommune er den største arbejdsplads med cirka 3.200 engagerede medarbejdere. Gennem dialog med virksomheder, brugere og borgere sikres et fælles ansvar for kommunens udvikling. Vores Ledelses- og medarbejdergrundlag tager afsæt i kommunens vision ”Vi gør det – sammen” og i kommunens værdier; åbenhed, udvikling, respekt og kvalitet – som vi efterlever i hverdagen internt og i mødet med borgere og samarbejdspartnere.

Read more…