Konsulent med finansiel baggrund til Vækstfondens ledelsessekretariat – Vækstfonden – Copenhagen

Brænder du for ledelsesbetjening og forretningsudvikling, og kan du drive tværgående projekter i mål? Har du en god forretningsforståelse, og kan du sikre en skarp dialog og et godt samarbejde med interne nøgleinteressenter? Så er du måske den konsulent, vi søger til vores ledelsessekretariat.Om jobbet I Vækstfondens ledelsessekretariat arbejder vi for at sikre en effektiv organisation, der træffer beslutninger af høj kvalitet. Det gør vi konkret ved at understøtte Vækstfondens direktion og bestyrelse og ved at have tæt samarbejde med Erhvervsministeriet, vores ejer. Derudover samarbejder vi løbende med forretningsområderne udlån, direkte investeringer og fondsinvesteringer om forretningsudvikling, som understøtter Vækstfondens strategi og målsætninger i tråd med såvel markedsmæssig som politisk efterspørgsel. Ledelsessekretariatet er en del af afdelingen Ledelse & Organisation. Du får ansvaret for bestyrelsesbetjening, og derudover vil der være en række andre opgaver inden for ledelsessekretariatets arbejdsområder. Dine opgaver bliver bl.a. at: betjene Vækstfondens bestyrelse, herunder forberede dagsordener, møder og seminarer bidrage til udvikling og implementering af nye erhvervspolitiske initiativer projektstyre, koordinere og drive tværgående forretningsudviklingsopgaver udarbejde materiale og præsentationer til ministeriet, direktionen og bestyrelsen bidrage til opgaver og projekter relateret til den kommende sammenlægning af Vækstfonden, Danmarks Grønne Investeringsfond og EKF Danmarks Eksportkredit Du bliver en del af et team med et stort personligt engagement, der arbejder konstruktivt og tæt sammen, og du får en vigtig rolle i sammen med teamet at være bindeled mellem ledelsen og organisationen. Du får stor indflydelse på sekretariatets daglige opgaver og funktioner, og kommer til at arbejde tæt sammen med Vækstfondens direktion og øvrige ledelse i dagligdagen. Om dig Du har en finansiel baggrund og gerne interesse for markedet for risikovillig kapital. Du trives med alsidige arbejdsopgaver og har et ønske om at komme tættere på ledelse og strategi i et ledelsessekretariat. Du har en uddannelsesmæssig baggrund som f.eks. cand.polit., cand.merc. eller tilsvarende og 3-5 års erhvervserfaring. Vores arbejdsform er præget af sparring og teamwork, og vi lægger stor vægt på, at du både kan byde ind med det faglige modspil og bidrage til det kollegiale fællesskab. Samtidig skal du have tilstrækkeligt med drive, grundighed og kritisk sans til at kunne løbe selvstændigt med en opgave. Vi lægger desuden vægt på, at du: har en evne til hurtigt at få greb om, hvad der skaber værdi for forretningen og prioritere og handle herudfra har kendskab til finansielle produkter og de finansielle markeder har god talforståelse og gode formidlingsevner er udadvendt og god til at skabe relationer, da vi har bredt samarbejde på tværs af organisationen er ansvarsbevidst, engageret og initiativrig arbejder systematisk, struktureret og med øje for detaljen også i tidspressede situationer Vi tilbyder Med reference til sekretariatschefen bliver du del af et team på otte kolleger, der samarbejder tæt, konstruktivt og med et stort personligt engagement og ansvar. Du vil få en unik indsigt i Vækstfondens ledelse og strategi og et indgående kendskab til markedet for risikovillig kapital. Vækstfonden tilbyder et fagligt udfordrende og afvekslende job i en ambitiøs organisation, hvor der hele tiden kommer nye, spændende arbejdsområder. Omgangstonen er uhøjtidelig, og kulturen er præget af åbenhed og respekt. Vi har en hybrid arbejdsform, hvor vi tilrettelægger vores hverdag med både fysisk fremmøde, hjemmearbejde og online møder. Det betyder, at vi arbejder derfra, hvor det giver bedst mening i forhold til opgaver, møder og kalender, og vi værdsætter den fleksibilitet, det giver i vores hverdag. Lyder jobbet som noget for dig? Så upload ansøgning og CV via linket hurtigst muligt og senest den 14 august.

Read more…