Konstitueret landsdommer i Vestre Landsret – Dommerudnævnelsesrådet – null

Fire stillinger som konstitueret landsdommer i Vestre Landsret er ledige til besættelse. To stillinger er ledige til besættelse den 1. februar 2023 En stilling er ledig til besættelse den 1. maj 2023 En stilling er ledig til besættelse den 1. juni 2023 Stillingen til besættelse den 1. juni 2023 kan også søges af udnævnte dommere. Stillingen ønskes besat med henblik på bunkebekæmpelse. Det er en fordel, hvis du har erfaring fra retsvæsnet, men det er ikke et krav. Efter retsplejeloven kræver udnævnelse som landsdommer eller dommer i en byret eller Sø- og Handelsretten i reglen, at den pågældendes egnethed har været bedømt i landsretten. Denne bedømmelse sker under en konstitutionsperiode, der typisk varer 9 -10 måneder. For nærmere oplysninger om konstitution i landsretterne henvises til under “Job”. Ansættelse forudsætter, at du har bestået den juridiske kandidateksamen. Løn og ansættelsesvilkårAnsættelse i stillingerne er midlertidig og sker på overenskomstvilkår, medmindre ansøgeren i forvejen er tjenestemand. Stillingerne er placeret i lønramme 38. Til stillingerne er endvidere knyttet et tillæg. Den samlede løn udgør for tiden 73.364 kr. pr. måned ekskl. pension (1. oktober 2022-niveau). For udnævnte dommere udgør den samlede løn dog 75.430 kr. pr. måned ekskl. pension (1. oktober 2022-niveau). Til overenskomstansatte ydes derudover et pensionsbidrag på 17,1 pct. af lønrammelønnen. Til udnævnte dommere og retsassessorer ydes et supplerende pensionsbidrag på 17,1 pct. af tillægget. Der kan udbetales udstationeringsgodtgørelse, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Eventuel godtgørelse vil blive beskattet efter de gældende regler. En ansøger, der i forvejen er ansat som dommerfuldmægtig eller retsassessor, skal selv afklare, om der er mulighed for at aftale tilbagegangsret.

Read more…