Klinisk sygeplejespecialist til Fælles Intermediært Afsnit på Bispebjerg Hospital – Bispebjerg Hospital – Hellerup

Er du uddannet klinisk sygeplejespecialist? Og kan du selvstændigt implementere evidensbaseret sygepleje og kompetenceudvikle personalet i Fælles Intermediært Afsnit (IMA)? Så er det dig vi søger. Fælles IMA – der har eksisteret i 2 1/2 år – har ansvaret for nogle af Bispebjerg Hospitals mest komplekse, kritisk syge og sårbare patienter. Det er patienter, som er for syge til at være på et sengeafsnit, men som ikke har brug for intensiv terapi. Lige nu har afsnittet 6 sengepladser, men ønskes udvidet til det dobbelte. Afsnittet scorer højt i trivselsmålinger. Det er ikke tilfældigt. For os er et godt arbejdsmiljø helt afgørende for vores lyst til at gå på arbejde og for at kunne skabe kvalitet i fællesskab. Ordentlighed og nærvær er centrale værdier. Vi spiller hinanden gode og stræber efter ro og forudsigelighed i en hverdag med dilemmaer, kompleksitet og forandringer. Stillingen er på 37 timer, fortrinsvis i dagvagt. Om Fælles Intermediært Afsnit Du vil møde patienter fra alle hospitalets specialer, og det er specialerne der har behandlingsansvaret for patienterne. Det sker i tæt samarbejde med det team, der er omkring patienten og som du vil indgå i. Teamet består af sygeplejersker, social og sundhedsassistenter og fysioterapeuter. De fleste patienter har flere konkurrerende lidelser, hvilket øger kompleksiteten betydeligt. Vi rummer også patienter i gråzonen mellem psykiatri og somatik, og patienter der har behov for abstinensbehandling og afrusning. Afsnittet er organisatorisk forankret i Anæstesiologisk Afdeling Z. Derfor er der også et tæt samarbejde med de anæstesiologiske bagvagter, der visiterer til afsnittet. Du skal sammen med oversygeplejersken og den afsnitsansvarlige anæstesioverlæge understøtte og supervisere både nye og erfarne kolleger i deres udvikling og uddannelse. Herunder medvirke til implementering af evidensbaseret pleje og behandling og udvikle gode arbejdsgange. Dette sker i samarbejde med afsnittets personale, samt sygeplejersker med klinisk specialfunktion og øvrige kliniske sygeplejespecialister i afdeling Z. Vi tilbyder dig en stilling, du selv kan være med til at forme: Du får en central rolle i afsnittet som nøgleperson i vores kontinuerlige faglige udvikling Vi prioriterer tid og klare rammer til udviklingsarbejdet Vi er et afsnit i vækst og bevægelse Vi har en meget engageret personalegruppe og et godt arbejdsmiljø Vi har en stærk faglighed og stor uddannelsesaktivitet med mange nye kolleger Vi prioriterer deltagelse i netværk for kliniske sygeplejespecialister, symposier mm. Din profil Minimum 5 års bred klinisk erfaring, gerne inden for intensivspecialet Relevant master- eller kandidatuddannelse Opsøgende og initiativrig Arbejder analyserende og målrettet med at erhverve ny viden og arbejde på tværs af enheder og afdelinger Fokus på og erfaring med udviklingsarbejde Bidrager til at synliggøre vores afdeling i omverdenen Har overblik og kan organisere, prioritere og koordinere God til at formidle – mundtligt og skriftligt Organisationsforståelse og gode tværfaglige samarbejdsevner Gode IT-kundskaber og er i stand til at arbejde systematisk og analytisk på baggrund af data Yderligere om Fælles IMA Fælles IMA er skabt ud fra et ønske om at øge kvaliteten i tværfagligheden omkring patienten og det samarbejdende hospital. Vi er opmærksomme på at se på patientens behov og sikrer at det afspejler sig i vores praksis. Både i kraft af vores sprog, tilgang, værdier og dermed også handlinger. Her taler vi både om NIV behandling, og den svære kunst i relationsarbejdet med den socialt udsatte patient. Du skal have lyst til at bidrage med udvikling og kvalitet i det daglige kliniske arbejde og være rollemodel for mange unge kolleger med vekslende erfaringer. Hvis du synes at ovenstående lyder spændende, er vi meget interesserede i at høre fra dig. Du er også velkommen til at kigge forbi. Læs mere om det samarbejde hospital på og følg vores afdeling på Ansættelsen er pr. 1. august 2023 eller efter aftale og som udgangspunkt 37 t./ugtl.

Read more…