Klinisk Koordinator til Neurologi, Aarhus Universitetshospital – Region Midtjylland – Aarhus

Klinisk Koordinator søges til Neurologisk Rehabilitering, Aarhus UniversitetshospitalEr optaget af den gode komplekse udskrivelse og kan du lide at have mange bolde i luften? Har du en smittende energi og lyst til at lave en god dag sammen med dine kollegaer? Så er det præcis dig vi søger som Klinisk Koordinator til ansættelse i vores tværfaglige team på Neurologisk Rehabilitering pr. 1/8-2022 eller efter aftale.Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde:Vi er et relativt nyt sengeafsnit, der blev etableret under Neurologisk Afdeling på AUH den 1. maj 2020, med plads til ti patienter. I afsnittet rehabiliterer vi patienter med erhvervet senhjerneskade primært på baggrund af Stroke, på Hovedfunktionsniveau. Afsnittet er beriget med en meget engageret personalegruppe bestående af både nyuddannede og personale med flere års erfaring, hvilket giver en god dynamik og en smittende dedikation.I afsnittet forstår og praktiserer vi tværfaglighed gennem samarbejde. Udgangspunktet for den rehabiliterende indsats tager afsæt i patienternes personlige mål og tværfagligheden kommer til syne ved at forskellige professioner arbejder sammen og ikke ved siden af hinanden.Det tværfaglige samarbejde viser sig igennem personalets indlejring af træningen som en del af selve plejen men også ved inddragelse af pleje som led i trænings og terapidelen. Vi favner både kortids- og langtidssygepleje i afsnittet og har patientforløb af meget varierende kompleksitet.Hos os er stemningen i top og vi møder hinanden med et smil på læben.Rehabiliteringsafsnittet er placeret ved siden af Stroke Sengeafsnit og de to afsnit har tæt og velfungerende samarbejde.En ansættelse som Klinisk Koordinator på Rehabiliteringsafsnittet er en hel unik mulighed for at være med til fortsat at præge både patientforløb, arbejdsgange og samarbejdskulturen i vores team.Udover sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter tæller teamet ligeledes fysioterapeuter, ergoterapeuter, læger, logopæder og sekretærer.Der er ligeledes ansat en klinisk sygeplejespecialist til at understøtte forskning og udvikling af sygeplejen i Neurologisk afdeling, hvorfor der på sigt bliver mulighed for involvering i afsnitsspecifikke forskningsprojekter. Koordinatoren sikrer den daglige drift i afsnittet i et tæt samarbejde med afdelingssygeplejersken, herunder bl.a.:Kvalitet og kontinuitet i tilrettelæggelse og organisering af det daglige arbejde i afsnittet Prioriterer og fordeler opgaver under hensyntagen til plejetyngde, kollegiale, tidsmæssige og økonomiske ressourcer Er medbestemmende i det tværfaglige samarbejde Forholder sig konstruktiv til kollegaers adfærd og viser ansvarsfølelse for teamet At personaleressourcer anvendes bedst muligt mht. personalets kompetencer, udvikling, arbejdsmiljø og afsnittets behov Er medansvarlig for at fremme et socialt og fagligt velfungerende teamarbejde ved at foregå med timing, improvisation, samarbejds- og vejledningsevne Vi forventer at du: Trives i en et tværfaglig hverdag med mange afbrydelser og tager det med et smil Har min. 2 års neurologisk erfaring Kan have overblikket over de 10 indlagte patienter i form af planer, status og mål Er positivt indstillet og har ambitioner om faglig og personlig udvikling og dét at være med til at præge fremtidens patientforløb Trives i at være med til at skabe noget nyt og gå nye veje Trives I det tværsektorielle samarbejde Vi tilbyder: At du kommer til at indgå i tværfagligt team, hvor du kan være med til at præge organisationen fremadrettet Ansættelse i et afsnit, med engagerede og motiverede kollegaer, hvor der vil være tæt sparing med afsnittets anden koordinator Stillingen er på 37 timer pr. uge eller efter aftale, hvor man må forvente at arbejde hver. 3. weekend + en ekstra weekend hver. 12. uge. Der må i gennemsnit påregnes 8 aften- eller nattevagter på 4 uger.Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. Der må påregnes en prøvetid på 3 måneder. Har du lyst til at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Afdelingssygeplejerske Marie Krage, tlf.: 26 82 87 68, mail: eller besøge afdelingens hjemmeside: https://www.auh.dk/afdelinger/neurologi/.Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Read more…