Kirkesanger – Vammen Lindum Sognes Menighedsråd – null

Kirkesanger Da vores nuværende kirkesanger har valgt nye udfordringer, søger vi en kirkesanger ved Vammen og Lindum Kirker, Vammen-Lindum Sogne, fra 1.januar 2023 eller snarest derefter. Stillingen er på 8 timer pr. uge. Kirkesangeren skal varetage følgende opgaver: Sang i forbindelse med gudstjenester og andre kirkelige handling Vi forventer, at du: er bekendt med gudstjenester og kirkelige handlinger vil og kan synge nye som gamle salmer og sange. vil bidrage til at løfte og udvikle sangen i Vammen og Lindum kirker er fleksibel og indstillet på at indgå i et konstruktivt samarbejde med øvrige kollegaer og menighedsråd har et godt humør og en positiv indstilling til arbejdet og derved medvirker til et godt arbejdsmiljø, såvel fysisk som psykisk Vammen-Lindum Sogne har ca. 1100 indbyggere samt 4 ansatte i sognet: Præst, organist samt en graver ved hhv. Vammen og Lindum kirker. Der pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår med andre ansættelsesmyndigheder. Ansættelse sker ved Vammen-Lindum Sognes Menighedsråd beliggende Nørregade 27A, Vammen, 8830 Tjele. Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. Aftalerne kan ses på . Årslønnen aftales indenfor intervallet 290.698,37 kr. – 424.866,23 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 298.158,65 kr. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.406,00 kr.(nutids-kroner). OK tillæg på 966,80 kr. (nutidskroner) pr. år. Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Knud Bach Kristensen på telefonnummer 30 49 70 94.

Read more…