Kan du skabe et inspirerende læringsmiljø? Så tjek denne sygeplejerskestilling ud! – Region Hovedstaden – null

Kunne du tænke dig en hverdag, hvor du udover de sygeplejefaglige opgaver, også arbejder med læring, vejledning og udvikling af kompetencer. Vær med til at skabe gode klinikforløb og inspirere studerende til at vælge dette spændende speciale!På Psykiatrisk Center Sct. Hans’ afsnit M20 søger vi en ny kollega til vores dejlige afsnit lige ud til Roskilde fjord. Vi tilbyder høj faglighed indenfor dobbeltdiagnosespecialet, et godt læringsmiljø og gode muligheder for efteruddannelse.Interesserer du dig for de studerende? Som klinisk vejleder får du sideløbende med de sygeplejefaglige opgaver ansvaret for de sygeplejestuderende i afsnittet. Opgaverne er mangeartede, men vil bl.a. omfatte: Introduktion til det faglige arbejde i psykiatrien. Inkludering af de studerende i væsentlige overvejelser og arbejdsopgaver i forhold til patienterne. Vejledning i patientnære interaktioner og situationer, hvor de studerende støttes i udførelse af handlinger og tilgange, der skal blive til sygeplejefaglig erfaring. Introduktion til dispensering og administrering af medicin. Obligatoriske studiesamtaler og opfølgning i forhold til studieplan. I samarbejde med afsnitsledelsen og de kliniske undervisere, understøtter du udviklingen af læringsmiljøet i afsnittet, implementerer pædagogiske tiltag og sikrer at de uddannelsesmæssige krav til de studerendes kliniske undervisningsperiode efterkommes.Lidt om specialet og vores behandlingsfokus Vi tilbyder en stilling på en af Danmarks bedste afdelinger for behandling af dobbeltdiagnoser (behandling af patienter med en psykisk lidelse og et misbrug). ”Her får du rent faktisk behandling for begge dine diagnoser! De arbejder med dialektisk adfærdsterapi og har fokus på det omkring misbruget – Arbejder med ’hvorfor’? Og ikke bare ’lad være’!” – Citat fra patient på M20På M20 er kognitiv terapi den grundlæggende behandlingsstrategi, og vi praktiserer det teoretiske. Du har mange samtaler med patienten på daglig basis, og der er mulighed for at arbejde med et særligt tema ved en ugentlig samtale.Vi bliver det faste holdepunkt for patienten. Vi viser patienten, at der er nogen, der interesserer sig for dem og ikke ser skævt til dem, selvom planen ikke lige holdt eller man faldt i. – Sygeplejerske på M20Patienterne er frivilligt indlagt og behandlingsforløbene er på omkring 3 måneders varighed. Du får derfor mulighed for at følge op undervejs, handle på udsving og følge forløbet til dørs.Faglige muligheder vi kan tilbyde dig Uddannelse. Har du ikke klinisk vejledermodul (1/6 diplom), er uddannelsen højt prioriteret og vi tilbyder dig uddannelsen indenfor det første år. Dertil tilbyder vi kurser og videreuddannelse indenfor kognitiv terapi.Faglig sparring og vejledning i rollen. Vi har en velfungerende grunduddannelsesenhed, der står for den overordnede koordinering af de sygeplejestuderende. Enheden består af to kliniske undervisere og en uddannelsesansvarlig sygeplejerske, som du samarbejder og sparrer med omkring vejledning og uddannelse af de studerende. Der afholdes temadage og fællesmøder for alle kliniske vejledere.Vores forventninger til dig Du er autoriseret sygeplejerske med minimum 2 års psykiatrisk erfaring. Du lægger vægt på facilliteringen af gode læringsprocesser, er nysgerrig, reflekterende og god til at lytte. Du er god til at introducere og formidle sygepleje og reflekterer over de faglige og etiske overvejelser, der ligger bag. Du er opsøgende omkring sygeplejerskeuddannelsens obligatoriske opgaver i det kliniske uddannelsesforløb. Løn- og ansættelsesvilkår Du ansættes i blandede vagter med weekendvagt hver 3. weekend.Ansættelse er efter gældende overenskomst. Tiltrædelse efter aftale.Interesseret? Vi ser frem til at høre om din motivation for at arbejde med dobbeltdiagnosespecialet.Søg via linket på siden senest den 15. august 2022. Du bedes uploade CV sammen med din ansøgning.Har du spørgsmål, eller ønsker du at vide mere om stillingen eller afsnittet, er du meget velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske, Anne Carlsen på 23830529.Læs og hør mere om dine karrieremuligheder og Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på “Job i Psykiatrien”.Lokation: Region Hovedstadens PsykiatriAnsøgningsfrist: 15 Aug 2022

Read more…