Jurist til nyetableret HR enhed – Digitaliseringsstyrelsen – Urban area of Copenhagen

Vi søger en erfaren jurist, som vil være med til at etablere en ny HR-enhed og varetage en bred palette af personalejuridiske opgaver i Digitaliseringsstyrelsen med ca. 400 ansatte.Om stillingenSom led i en ressortændring er Digitaliseringsstyrelsen på vej ud af en koncernfælles HR-funktion, og vi etablerer derfor en helt ny HR enhed, som bliver en del af vores Direktions- og kommunikationssekretariat. HR-enheden skal blandt andet varetage opgaver inden for rekruttering, ansættelse, on-boarding, medarbejderudvikling etc.Som jurist skal du varetage det personalejuridiske område, og da teamet er nyetableret, har du mulighed for at være med til at udvikle og etablere processerne inden for dit arbejdsområde.Arbejdsopgaverne vil sjældent være ens og vil blandt andet være: yde rådgivning ang. personalejuridiske spørgsmål og problemstillinger udarbejde juridiske beslutningsoplæg, notater, politikker, vejledninger og retningslinjer videreudvikle arbejdsgange og best practise inden for HR holde oplæg om juridiske og personalepolitiske emner for chefgruppen. Du vil få rig mulighed for at prøve kræfter med flere områder, og hvis du ikke allerede har det, så får du et grundigt kendskab til centraladministrationen.Om digVi leder efter dig, der har erfaring med personalejura, gerne fra det statslige område, og vi forventer, at du kan genkende dig selv i nedenstående udsagn: har en skarp pen har lyst til at bidrage til at oprette en ny HR-enhed høj faglig integritet og en god juridisk dømmekraft evner at omsætte juraen til brugbare løsninger i praksis. Grundet arbejdsopgaverne er der en bred kontaktflade i hele styrelsen, og derfor er det vigtigt, at du trives med mange samarbejdsflader samt er nysgerrig på samarbejde i en organisation med medarbejdere fra mange forskellige uddannelsesretninger.Om osI HR-enheden er vi ca. ti medarbejdere. Vores tilgang til arbejdet er præget af en god samarbejdskultur, eftersom koordinering og videndeling er essentielt for, at vi kommer godt i mål med vores opgaver. Vi er en del af Direktions- og kommunikationssekretariat, hvor vi samlet er ca. 25 medarbejdere, en presse- og kommunikationschef, en teamleder for HR samt en kontorchef.I Direktions- og kommunikationssekretariatet lægger vi vægt på en ordentlig og uformel omgangsform. Generelt er Digitaliseringsstyrelsen en social styrelse, og har man lyst, er der mulighed for at deltage i faglige netværk og sociale arrangementer såsom kunstklub, vinklub, fodboldhold og fredagsbarer. Der er endvidere et fagligt juridisk netværk, hvor du kan udvikle dine juridiske kompetencer og høre om de andre juridiske opgaver, som dine kollegaer varetager i styrelsen. I Digitaliseringsstyrelsen er vi ca. 400 medarbejdere, som hver dag går forrest i arbejdet for et mere digitalt offentligt Danmark med borgere og virksomheders behov i centrum. Vi sætter barren højt og har et klart fokus på din kompetence- og karriereudvikling.Hos os betyder tilstedeværelse sammen med vores kollegaer meget, og vi mener, at samarbejde og videndeling på tværs af styrelsen er afgørende for et godt arbejdsmiljø. Samtidig vil vi gerne sikre fleksibilitet for vores medarbejdere, og hjemmearbejde kan løbende aftales mellem chef og medarbejder, når det er foreneligt med opgavevaretagelsen.AnsættelsesvilkårDu ansættes efter overenskomst for akademikere i staten og vil som udgangspunkt blive indplaceret som konsulent på baggrund af dine kvalifikationer.Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes og efterfølgende kan opretholde sikkerhedsgodkendelsen i hele din ansættelsesperiode.Ansættelsesområdet er Digitaliserings- og ligestillingsministeriet med tilhørende institutioner, pt. Digitaliseringsstyrelsen og Danmarks Statistik.Flere oplysninger

Read more…