Juridiske fuldmægtige til selskabs-, aktionær- og kapitalgevinstbeskatning – Skatteankestyrelsen – Copenhagen

Er du nyuddannet eller har et par års erfaring, og vil du være med til at gøre en forskel og arbejde med spændende og principielle sager på et vigtigt område af stor samfundsmæssig betydning? Kunne du tænke dig at udvikle din faglighed inden for skatteretten og få en hverdag med socialt fællesskab og ikke mindst et højt fagligt niveau, så kig med her.Retssikkerhed, det rigtige resultat og fastlæggelse af praksis på skatteområdetI Skatteankestyrelsens 6. kontor arbejder vi med klager over Skattestyrelsens afgørelser og bindende svar fra Skatterådet. Vores sager omhandler bl.a. skattepligt og beskatning af selskaber og koncerner, fonde og foreninger, beskatning af gevinst og tab på aktier og fordringer, beskatning af kryptovaluta som f.eks. bitcoins, sambeskatningsforhold og indeholdelse af udbytte- og kildeskat.Fælles for vores sager er, at de ofte rejser spændende og principielle juridiske spørgsmål af afgørende betydning for virksomheder og borgere eller skatteforvaltningen. Vi brænder for juraen og faglig fordybelse, når vi arbejder med bl.a. sager om lovfortolkning, formalitetsspørgsmål, forvaltnings- og EU-ret og vi arbejder som uafhængig klageinstans for retssikkerhed og det rigtige resultat. Arbejdsopgaverne består bl.a. i: afholdelse af møde med klagere og rådgivere udarbejdelse af forslag til afgørelse deltagelse i retsmøder i Landsskatteretten og skatteankenævn Du vil blive en del af 6. kontors pt. 21 medarbejdere, der er inddelt i 5 teams. Vi har i kontoret forskellig juridisk baggrund og anciennitet. Vi arbejder med faglig sparring og har et godt samt stærkt fagligt og socialt fællesskab. Vi sørger for en grundig onboarding og klæder dig fagligt på inden du kommer til at varetage den vigtige rolle, hvor du er med til at fastlægge praksis på skatteområdet.Om digDu er nyuddannet jurist (cand.jur. eller cand.merc.jur.) eller har et par års erfaring. Du kan lide faglig fordybelse og at arbejde med juraen og det skriftlige arbejde for at nå frem til det rigtige resultat og du har gerne vist dit faglige niveau under din uddannelse og/eller ansættelser. Vi lægger vægt på, at du har et fagligt og personligt engagement, som du ønsker at bidrage med. Det er derudover vigtigt, at du: evner at skabe og bevare overblik over omfattende og kompliceret materiale sikrer den rette kvalitet til rette tid kan kommunikere klart både i skrift og tale og arbejder driftsorienteret. Vi tilbyder et stærkt fagligt miljø med mulighed for sparring og socialt fællesskab. Hos os får du både ansvar, faglig udvikling og balance i dit arbejds- og privatliv. Vi tilbyder stor fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdsopgaverne og din dagligdag.Om osSkatteankestyrelsen er en uafhængig klagemyndighed, og vi behandler klager over skatteforvaltningens afgørelser på skatte- og vurderingsområdet. Vi vægter en effektiv og ensartet klagebehandling af høj kvalitet, hvor faglighed, ansvarlighed, samarbejde og udsyn er nøgleord for vores opgaveløsning. Vi er godt 500 ansatte i styrelsen, og sammen sikrer vi retssikkerhed via en kompetent og uafhængig behandling af klager.

Read more…