Jobkonsulent til sygedagpengemodtagere og borgere i Jobafklaring – Odense Kommune – Odense

Vi tilbyder et engageret, tværfagligt miljø, hvor vi sammen tænker i helheder, er bevidste om at repræsentere hele virksomheds-området i forvaltningen.Vi tænker vores opgave frem for min virksomhed/borger. Vi finder nye veje, og til stadighed holder vi fokus på at udvikle vores metoder og kompetencer.

Read more…