Java backend udvikler til CBS – ISG – null

CBS har nyligt vedtaget en ambitiøs strategi for bedre brug af fælles data og en tilhørende handlingsplan for udarbejdelse af fælles begreber og teknisk implementering via et koncept vi kalder ”Smart Integrations”. Samtidig er vi i gang med flere store projekter, hvor både det centrale system til studieadministration og vores HR-system skal udskiftes. Det betyder, at vi skal omlægge størstedelen af alle dataintegrationer på CBS til det nye koncept over de næste 3 år og har brug for endnu en Java backend udvikler til opgaverne. Du ansættes i enheden Systemintegration som pt. er 26 fuldtidsansatte; 3 arkitekter og 23 udviklere, der alle løfter en overordnet og fælles opgave med at varetage CBS’ forretningsmæssige behov ved udvikling og vedligehold af applikationsmiljøerne. Dine primære arbejdsopgaver Dine opgaver vil være inden for følgende, med gode muligheder for at præge jobindholdet: Du deltager i projekternes faser for analyse, design, udvikling og test Du udvikler integrationer indenfor rammerne af Smart Integrations Du deltager i dataanalyse og udvikling af logiske og fysiske datamodeller Du deltager aktivt i teamets diskussioner om videreudvikling og standardisering af Smart Integrations. Du sparrer med dine kolleger i teamet Du deltager i review af dokumenter for analyse og design samt udviklet kode. Dine kvalifikationer og kompetencer Du har en relevant it-uddannelse og erfaring med Java backend udvikling, gerne i forbindelse med integrationer og du arbejder struktureret og analytisk. Desuden har du arbejdet med, eller godt kendskab til det meste af nedenstående: Java til backend-løsninger, herunder JPA/Hibernate REST webservices Databaser, modellering og SQL på fx PostgreSQL eller MS SQL server Git, Jenkins, Artifactory, Jira og Elastic Stack. Og generelt: Du tager ansvar for dine og teamets opgaver Du går op i principper for godt softwaredesign og tilstræber et højt kvalitetsniveau Du har allerede erfaring som udvikler på Java platforme som du forstår at sætte i spil og dele Du forstår vigtigheden af dokumentation og videndeling Du evner og har lyst til at arbejde med engagerede kolleger med stærke holdninger Du skal kunne forstå og tale dansk, både i forretnings- og it-teknisk sprog. Derudover skal du også beherske engelsk på et niveau, så du kan indgå i arbejdsgrupper, hvor arbejdssproget er engelsk. IT-afdelingen på CBS I IT-afdelingen er vi ca. 80 medarbejdere fordelt på support, drift, projektledelse og systemintegration. Vi leverer omkostningseffektive it-løsninger af høj kvalitet til CBS’ studerende og ansatte, der er helt afhængige af solide og stabile løsninger, som understøtter CBS’ kerneprocesser. Vi vægter åbenhed, initiativ og samarbejde på tværs meget højt og ser det som vores fornemste opgave sammen at levere forretningsdrevet it til CBS. Vi arbejder målrettet på at standardisere og mindske den teknologiske variation i vores it-miljø og CBS’ teknologistrategi er rammesættende for It-afdelingens arbejde og udstikker principper for anskaffelse, udvikling, drift og udfasning af it-services. Desuden arbejder vi på at skabe integrationer mellem systemer via SOA og vi ønsker en mere sammenhængende arkitektur for hele miljøet. Vi har i det daglige fokus på at styre opgaver og projekter professionelt med værktøjer som Jira og GIT og tilstræber at organisere arbejdet struktureret med inspiration fra ITIL og Kanban og har fokus på til stadighed at udvikle processer, arbejdsmetoder og kompetencer. Løn og ansættelsesvilkår Ansættelse og aflønning sker efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation, med en indplacering og aflønning afhængig af kvalifikationer og erfaring. Der vil ved ansættelsen være mulighed for at forhandle personlige tillæg. Ansættelsen er 37 timer om ugen. Stillingerne er til besættelse snarest muligt. Din ansøgning ISG Denmark står for rekrutteringsprocessen i forbindelse med denne ansættelse. Send din ansøgning og fyldestgørende CV til husk at angive ref. no. – send den snarest, vi behandler ansøgninger løbende. Hvis du ønsker at registrere din profil i ISG’s cv-database samtidigt med din ansøgning, kan du også bruge ansøgningsknappen – eller gå via ref. nr. på . Hvis du har spørgsmål til jobbet er du meget velkommen til at kontakte Michael Bruhn fra ISG på +45 20966510 / eller Peter Wadsholt fra ISG på +45 53555961 / .

Read more…