Introduktionsstilling – sygeplejerske Afsnit for Lungesygdomme Regionshospitalet Gødstrup – Region Midtjylland – Herning

Vi har en fest, og du er inviteret med. Sammen vil vi gøre os umage for at give dig en god start på din sygeplejerskekarriere – fordi det ER fedt at være sygeplejerske!Til dig, der er nyuddannet eller har mindre end 1 års erfaring, tilbyder vi en 2-årig introduktionsstilling i en afdeling, der vægter det gode arbejdsmiljø og den gode introduktion højt! Introduktionsstillingen består af 4 moduler med specialerelateret indhold samt tilknytning af buddygruppe samt tilbud om både gruppecoaching og individuel coaching.Når vi modtager dig, vil det være gang nummer 7, vi opstarter forløbet med introduktionsstillinger. Vi har nemlig været med helt fra starten af implementeringen af disse stillinger. Derfor er vi også gode til det, i hvert fald hvis andre skal sige det! (Og faktisk også hvis vi selv skal sige det).Ansættelse er pr. 1. februar 2024 eller efter aftale. Hvis ikke du kan vente helt til da, så søg alligevel og skriv det i din ansøgning. Vi er mange, der gladeligt beskriver afdelingen. f.eks. nyansat, tidligere hjemmesygeplejerske, nyuddannet, den erfarne specialist, hende/ham der startede i introstilling, eller hende der har gennemført introstillingen, arbejdsmiljørepræsentanten, tillidsrepræsentanten eller en helt anden, så ring, så giver vi – eller vores oversygeplejerske . en kop kaffe! Lidt om Sengeafsnit for LungesygdommeVi vægter psykologisk tryghed og arbejdsmiljø højt. Ikke kun i ord og på tekst – men også i dagligdagen. Det kommer til udtryk via en særdeles aktiv TRIO-gruppe (tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant og leder) og frivillige sociale arrangementer. Vi tror på, at arbejdsmiljø og arbejdsglæde hænger sammen med kompetenceudvikling. Derfor prioriterer vi det højt! Sengeafsnit for Lungesygdomme er en del af Medicinsk afdeling. Lungesygdomme omfatter et sengeafsnit samt to klinikker (dagafsnit). Vi har kollegaer, der arbejder på tværs af klinik og sengeafsnit og derfor tæt adgang til specialisterfaring både inden for vores lungesygdomme og lungekræft. Derudover har vi også Medicinsk Korttidsafsnit på etagen.I Sengeafsnit for Lungesygdomme varetager vi udredning, behandling, pleje og rehabilitering af patienter med lungemedicinske sygdomme, hovedsageligt lungecancer og kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) på specialiseret niveau. Vi har 19 patienter, og om lidt åbner vi for et par stykker mere. Alle patienter skal føle sig godt behandlet hos os – uanset om de oplever akut forværring i deres kroniske sygdom, oplever massiv åndenød, er angste, kommer til udredning for cancersygdom, eller er i deres sidste levedøgn.Vi tilbyder som det eneste afsnit, ud over Intensivafdelingen, NIV behandling. Ud over NIV tilbyder vi også flere speciale-specifikke behandlinger f.eks. Highflow, drænbehandlinger med Topaz og meget mere! Ovenstående ved du måske slet ikke, hvad er endnu, men det lærer vi dig! – Og på sigt bliver du 100meter mester i det. Vores vision – og kendetegn: Godt arbejdsmiljø, med plads til både sparring og grin. At gensidig anerkendelse, viden- og erfaringsdeling er en naturlig del af hverdagen.Sygeplejen er organiseret som makkerskab med tildelt patientpleje i en teambaseret plejeform. Det betyder, du aldrig står alene. Etik, kommunikation, relationer og høj faglighed er områder, der vægtes højt i det daglige arbejde med patienter, pårørende og kollegaer samt med tværfaglige og tværsektorielle samarbejdspartnere.Ugentlige tavlemøder og undervisning i specialespecifikke emner.Etisk refleksion med ekstern konsulent, hvor der tages udgangspunkt i oplevelser fra daglig praksis.Vi lægger vægt på, at vores nye kollega kan bidrage med følgende kvalifikationer:At du er dig.Lyst til at blive skarp til patienter med lungesygdomme.Lyst til et arbejdsliv, der vil give dig et fagligt boost.Gode samarbejdsevner.Gode kommunikationsevner.Trives i en hverdag med skiftende patientkontakter, og hvor det gode patientforløb er i centrum.Godt humør og overskud.Behersker IT på brugerniveau.Vi tilbyder dig:En 2-årig introduktionsstilling bestående af 4 moduler med specialerelateret indhold samt tilknytning til buddygruppe, gruppecoaching, individuel coaching, gennermarbejdet undervisningstilbud og meget meget mere!En god overgang til arbejdslivet som sygeplejerske.Et mangfoldigt afsnit, hvor opgaverne er afvekslende.En hverdag med fokus på kvalitet og udvikling, hvor du vil få mulighed for valg af ansvarsområde efter interesse f.eks. NIV, KOL og palliation.Et afsnit, der prioriterer efter-og videreuddannelse og udbreder karriereveje for dig.Et afsnit, hvor vi har 4 uddannede coaches, heriblandt: arbejdsmiljørepræsentant, leder, sygeplejerske med specialfunktion.Høj prioritet af klinisk kompetenceudvikling og anvendelse af flere forskellige læringsmetoder for at sikre, du opnår den læring, du behøver for at føle dig tryg.Weekend-arbejde hver 3. weekend i 8-timers vagter og med 1-2 ekstra weekender pr. år.Engagerede kolleger, som interesserer sig for hinanden og sætter pris på at bevare vores gode arbejdsmiljø.Et afsnit, hvor vi har flere dage med kageend uden. Du kan læse mere om Medicinsk Afdeling på hjemmesiden:Se stillings- og funktionsbeskrivelse Du kan læse mere om introstillingen Hvis du er interesseret i at vide mere, er du meget velkommen til at kontakte oversygeplejerske Michael Stadsbjerg på tlf. 78430438 eller sygeplejerske med specialfunktion Lene Møller på tlf. 78431623.Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest og autorisation.Samtaler afholder vi senest fredag 27. oktober. Skulle du være forhindret i løbet af uge 43 pga. ferie, finder vi en løsning. Du kan søge jobbet online ved at klikke på ”send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CVDin ansøgning skal du sende til os senest mandag 23. oktober.

Read more…