Introduktionsstilling i psykiatri til Psykiatrisk Center Amager – Region Hovedstadens Psykiatri – Hellerup

Overvejer du en introduktionsstilling i psykiatri? Vi hjælper dig gerne på vej på Psykiatrisk Center Amager (PC Amager).Vi kan tilbyde dig ansættelse på et dynamisk center med patienten i centrum, i en lægegruppe med fokus på uddannelse, faglig udvikling, undervisning og mulighed for forskning. Velkommen indenfor på DigevejSom læge på PC Amager vil du varetage forvagts-arbejde i aften/nattevagt i en åben, u-visiteret psykiatrisk akutmodtagelse, samt stuegang på intensivt eller åbent afsnit i dagtimerne. Som forvagt er du aldrig alene på vagt, da vi på PC Amager har to forvagter, Speciallæge i Front (SIF) fra kl. 15.30 til 20 på hverdage, som er der for at supervisere og sparre med forvagterne, samt en døgndækkende bagvagt. I vagten udarbejdes akutte medicinplaner i samarbejde med bag- og SIF-vagt. Akutte situationer ledes i samarbejde med en forebyggelsesinstruktør fra plejegruppen, som sikrer dels patientinddragelse, god læring og forebyggelse af tvang. Herudover har vi fokus på ugentlig bed-side supervision, mulighed for forskning i vores forskningsenhed, undervisning og klinisk læring ved konferencer, ved æggelse og drøftelse af patienter. Vi tilstræber en bred uddannelse med fokus kompetencer indenfor alle 7 lægeroller. Hvilke arbejdsopgaver vil du få?Du vil udover vagtarbejdet få klinisk funktion i et fast døgnafsnit, hvor dine psykiatriske lægekompetencer vil kunne udvikles i samtalerne. I tæt samarbejde med afsnitsledende overlæge, oversygeplejerske, evt. specialpsykolog og øvrige uddannelseslæger vil du kunne varetage følgende kliniske opgaver: Udredning, psykofarmakologisk behandling og evt. henvisning til andet behandlingstilbud Behandling af patienter med retslige foranstaltninger Deltage i psykoedukation af patienter og pårørende Undervisning af kolleger og yngre læger Vores forventninger til digVi forventer, at du: Er yngre læge med stort engagement og mod på faglige udfordringer. Gerne vil bidrage til et arbejdsmiljø med fokus på vidensdeling og tværfagligt samarbejde. Hvad tilbyder vi dig? En god struktur for faglig understøttelse af det lægelige arbejde. En ambitiøs og udfordrende arbejdsplads med gode læringsmuligheder. Sammenhæng mellem klinikken og forskning, blandt andet gennem et udbygget internt program med mulighed for undervisning. Synlige ledere med engagement. Et godt kollegialt netværk i både yngre læge og speciallægegruppen med fokus på trivsel og humor i hverdagen. Du er fast tilknyttet en vejleder, hvor du har månedlige møder med sparring på dit daglige arbejde, planlægning af kompetencevurdering, fokus på karrierevejledning og generel trivsel. Om osPsykiatrisk Center Amager består 129 senge organiseret i ni afsnit, heraf et modtageafsnit, tre åbne afsnit, fire intensive afsnit og et ældrepsykiatrisk afsnit. Vi mødes dagligt til både morgen- og middagskonference. Hver af de ni afsnit har en afsnitsledelse bestående af oversygeplejerske og overlæge. Endvidere er næsten alle vores speciallægestillinger aktuelt besat. Den ambulante behandling varetages i to psykiatriske ambulatorier på hhv. Hans Bogbinders Allé og Gl. Kongevej og i Psykoterapeutisk og Ældrepsykiatrisk Ambulatorium, som ligger på Digevej. Derudover har vi et Gadeplansteam, OPUS Ambulatorium, botilbudsteam og et Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse. Psykiatrisk Center Amager er et universitetshospital med uddannelses- og undervisningsaktivitet samt en Forskningsenhed. Centeret er klassificeret til uddannelse af læger i alle stillingskategorier KBU- (klinisk basisuddannelse), speciallæge i almen medicin samt til Introduktions- og hoveduddannelsesstillinger i psykiatri og til uddannelse af specialpsykologer. Centeret varetager studenterundervisningen af medicinstuderende på 10. semester ved Københavns Universitet. Løn og vilkårStillingerne er med tiltrædelse den 1. september eller 1. oktober 2023. Stillingerne er 37 timer og vagtbærende. Du skal forvente 4 aften/nattevagter månedligt, heraf en weekend hver måned. Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst. Vil du vide mere?Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte uddannelsesansvarlig overlæge Sebastian Sieck, på . Læs og hør mere om Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på . Er du interesseret?Send din ansøgning, CV og uddannelsesbevis via link senest den 11. juni 2023. Samtaler er planlagt til fredag den 16. juni 2023, om eftermiddagen. Vi glæder os til at høre fra dig! Vil du vide mere om Psykiatrisk Center Amager, så se med

Read more…