Interim ESG Manager – PwC – Copenhagen

Description & SummaryJobbeskrivelse og resuméArbejder du med revision, finans og/eller rådgivning, hvor du har stiftet bekendtskab med bæredygtighedsrapportering, og kunne du tænke dig at arbejde mere fokuseret med ESG på interimbasis? Vil du udvikle din karriere i et inspirerende miljø, hvor du kan være med til at løse vigtige problemstillinger og skabe tillid i samfundet? Så har du nu muligheden for at blive konsulent i CFO Service, hvor du kan være med til at styrke og udvikle vores kunders ESG-rejse.Vi har en klar ambition om at være CFOens foretrukne partner, når det kommer til eksklusive ESG- interimløsninger, og vi er godt på vej. I dag leverer vi kundetilpassede finansydelser på interimbasis, hvor vi stiller den eller de rette kandidat(er) til rådighed i kortere eller længere perioder for at løse konkrete problemstillinger. Vi har en operationel og agil tilgang til servicering af vores kunder med akutte behov og veldefinerede udfordringer, og vi stræber med vores leverancer altid efter at tilføre værdi til økonomifunktionen.Vi supporterer vores kunder på basis af den viden og de kompetencer, vi har oparbejdet inden for regnskab og rapportering, underliggende processer og kontroller samt digitale løsninger og projektledelse. ESG-rapportering og kravene hertil er på vej til at blive et af de vigtigste temaer for CFOerne og deres virksomheder, og her er vores omfattende viden om finansfunktionen etafgørende element, når der skal realiseres rapporteringssynergier.Når først bæredygtighedsstrategi, -målsætninger og lovgivningsmæssige krav er på plads, ender opgaven med at sikre en retvisende ESG-rapportering ofte hos CFO’en for at sikre den samme grad af sikkerhed, som der er for finansielle data.Derfor søger vi dygtige kollegaer, som har lyst til at samarbejde med PwC’s specialister om at gøre en reel forskel for vores kunder på ESG-agendaen ved fx at identificere, registrere, konsolidere og rapportere på ESG-data og omdanne disse til information, der kan bruges i beslutningstagningen.Her er der brug for, at du udnytter din faglige erfaring, er nysgerrig og til stadighed søger at opnå nye færdigheder.Vi forventer, at du har en relevant kandidatgrad og to til fem års relevant erhvervserfaring med bæredygtighedsrapportering. Alternativt har du en stærk baggrund inden for finansiel rapportering, revision og/eller rådgivning med interesse for bæredygtighed. Det vigtigste er, at din faglige værktøjskasse og personlige indstilling er på plads.ESG-teamets specifikke ansvarsområder:Ledelse og projektstyring af ESG-ydelser på interim basis; herunder koordinering af tværfunktionelle teams med fageksperter på tværs af PwC.Afholdelse af kurser og workshops for at øge bevidstheden om aktuelle og kommende rapporteringsstandarder samt håndtering i praksis for kollegaer og nøgleinteressenter.Påtegnelse af ESG-opgaver på interim basis og udførelse af arbejde på vores kunders præmisser.I forhold til eksklusive ESG-leverancer på interim området vil dine opgaver være at:Identificere og indsamle relevante data relateret til ESG-mål for at spore fremskridt i overensstemmelse med rapporteringsstandarder (fx ESRS)Udvide dataindsamlingen med udvalgte oplysningskrav for at sikre fyldestgørende rapportering og overholdelse af nye standarder (fx ESRS)Støtte med digitale løsninger, der øger effektiv dataindsamling og sikrer et stærkt kontrolmiljøAssistere med at udarbejde den nødvendige dokumentation og processer med henblik på at opnå den ønskede sikkerhed i tallene i henhold til CSRD-direktivet og virksomhedens strategiForetage digital tagging af den indsamlede bæredygtighedsinformation, så det bliver nemmere at analysere og integrere informationen i forskellige rapporteringsrammer og – platformeTilrettelægge og sikre, at hensigtsmæssige regnskabsprincipper for de taksonomi-relaterede KPIer medtages for at sikre konsistens og nøjagtighed i måling og rapportering af bæredygtighedspræstationer for relevante økonomiske aktiviteter.Du skal formå at kombinere interne og eksterne leverancer, dvs.:Understøtte teams i leverancer til både eksterne og interne kunder, herunder opfølgning på projekters fremdrift og budgetterUndersøge og holde dig opdateret om de seneste rapporteringsstandarder vedrørende ESGUdvikle relationer med kunder og interne interessenterBistå med udviklingen af salgs- og marketingmateriale; herunder foreslå og drive initiativer.Understøtte den videre udvikling af vores tilgang til rådgivning inden for ESG-support på interim basis.Den ideelle kandidat:Har mere end tre års erfaring som skitseret ovenfor eller erfaring med controlling inden for ESG-områdetHar erfaring med bæredygtighedsrapporteringForstår, hvilke faktorer der skaber værdi inden for ESGEr bekendt med det regulatoriske landskab og rapporteringskravHar revisionserfaring, herunder erfaring med evaluering af kontroller relateret til finansielle og operationelle risici.Har kompetencer inden for projektledelse, præsentationer og rådgivning samt erfaring med at arbejde på flere projekter samtidigt og administrere sin tid effektivt.Har sans for salg, herunder en evne til at spotte muligheder, bidrage til tilbudsskrivning og vinde nye opgaver.Besidder stærke organisatoriske og analytiske kompetencer og kan håndtere forskellige datakilder, input og mangler sideløbendeEr vant til at arbejde i et miljø, hvor tempoet er højtHar erfaring med at coache mindre erfarne medarbejdereEvner at kommunikere på alle niveauer i en organisationFormår at opbygge relationer internt i organisationen og ude hos kunderneØnsker at fortsætte med at lære og vokse fagligt.Det er vigtigt for PwC at kunne tilbyde de bedste betingelser i forhold til udvikling og fleksibilitet. Derfor får du som medarbejder hos os tildelt en career coach, som følger din udvikling tæt. Sammen sikrer vi, at du får tildelt opgaver, der udvikler dine kompetencer, og at disse kompetencer bliverbrugt bedst muligt i relevante projekter.Vi inviterer løbende kandidater til samtale, så send endelig din ansøgning med det samme.Hvis du har spørgsmål til stillingen i CFO Service eller ønsker at høre mere om PwC eller vores afdeling, er du velkommen til at kontakte Ksenia Avdeenko på mail: eller telefon: 2466 1571 vedrørende stillingerne i København eller Kasper Brochmann Jensen på mail: eller telefon: 2192 3384 vedrørende stillingerne i Aarhus.Hjemmeside: www.pwc.dk/karriereTiltrædelse: Hurtigst muligtArbejdssted: København/AarhusEducation Degrees/Field of Study required:Degrees/Field of Study preferred:Certifications Required SkillsOptional SkillsDesired Languages Travel RequirementsAvailable for Work Visa Sponsorship?Government Clearance Required?Job Posting End Date

Read more…