Instruktor i Filosofi ved Institut for Kulturvidenskaber – Syddansk Universitet (SDU) – null

Ved BA-uddannelsen i Filosofi ved Institut for Kulturvidenskaber opslås et instruktorat til besættelse i forårssemestret 2023.Instruktoratet knytter sig til kurset Logik på 2. semester og er på 13 timer (hertil kommer forberedelse). Undervisningen finder sted fra semesterstart den 1. februar.Ved vurdering af ansøgerne lægges især vægt på faglige kvalifikationer samt formidlingserfaring.Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til studieleder Caroline Schaffalitzky (csm@sdu.dk) eller fagansvarlig Nikolaj Nottelmann (nottelmann@sdu.dk).Ansøger bedes oplyse om han/hun har/har haft andre deltidsansættelser på SDU.Ansættelsesperioden for en instruktor vil være 1, 2 eller 3 år. Dette kan man få oplyst ved henvendelse på instituttet.Der gøres opmærksom på, at der ikke er noget krav om, at den ansatte har timer hvert semester i ansættelsesperioden.Instruktorer aflønnes i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund.Instruktorstillinger kan kun besættes af studerende ved SDU (der skal vedlægges en eksamensudskrift).Ansøgere skal vedlægge et CV, der blandt andet oplyser om tidligere undervisningsvirksomhed og relevante faglige kvalifikationer.Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket “Ansøg online”. Vedhæftede filer skal være i Adobe PDF eller Word format.Hvert felt i ansøgningsskemaet kan kun indeholde én fil af max. 10 Mb.Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.Send ansøgning Ansøgningsfrist 2022-nov-04 Du kan søge om jobbet ved Det Humanistiske Fakultet ved at udfylde ansøgningsformularenANSØG ONLINE

Read more…