Igangsætter og netværker til udvikling af Åby sogn – Den Danske Folkekirke – Copenhagen

Hvis du får mennesker til at mødes, ting til at ske og relationer til at blomstre, så er det måske dig, der kan hjælpe os med at nå endnu længere ud med vores arbejde i Åby sogn. Vi søger en ny projektmedarbejder på deltid (20 timer ugentligt) til at danne netværk, skabe gode rammer for vores aktiviteter og facilitere et fællesskab, som er tilgængeligt for flere. Sæt spor i ÅbyhøjÅby Sogn er et stort, aktivt og levende sogn i Århus, der er ramme om mange forskellige aktiviteter drevet af dygtige medarbejdere og mange frivillige i et gensidigt respektfuldt samarbejde. Vores vision er at være kirke for hele Åbyhøj og at opbygge nærværende fællesskaber omkring tro og livet. Men hvordan er vi kirke, når sognet forandrer sig? Forandrer sig, fordi der kommer nye beboere til og fordi vores ønsker til kirken ændrer sig. Det spørgsmål er du med til at besvare, når du som projektmedarbejder opbygger, fastholder og udvikler netværk omkring kirken i den nye del af Åbyhøj.Kirken skal nå alleDen nye del af Åbyhøj er i rivende udvikling. Det tidligere industrikvarter ved Søren Frichs Vej omdannes til en ny by i byen, med et blandet boligudbud og en varieret beboersammensætning. Åby sogn arbejder på at være en relevant aktør for de mange mennesker, der er flyttet til bydelen, både for kirkelige aktiviteter og for de mere almenmenneskelige relationer i et folkekirkeligt, mangfoldigt fællesskab. Vi har de seneste par år eksperimenteret med forskellige typer af arrangementer og events i området, fx madspildsmiddag, samtalesalon, familiegudstjeneste og markedsdag.JobbetDu er drivkraften i vores arbejde med at nå ud til alle beboere i Åby sogn. Dine opgaver er bl.a.: Igangsætte og drive sognets aktiviteter i nye områder af Åby sogn Opbygge, fastholde og udvikle netværk omkring kirken Udvikle og nytænke menighedsarbejdet i samarbejde med visionsudvalget Afholde og videreudvikle arrangementer sammen med kolleger, frivillige og samarbejdspartnere Varetage administrative og praktiske opgaver, fx kørsel/transport af materialer til arrangementer, kaffebrygning, lettere rengøring i forbindelse med arrangementer og lignende Du kommer til at sætte din faglighed i spil og få indflydelse på projektet, samtidigt med at du samarbejder tæt med Åby Sogns visionsudvalg (under menighedsrådet). Udvalgets formål er at arbejde med sognets vision og bringe den i spil. I udvalget er der højt til loftet og en stor lyst til at prøve ting af, evaluere og tilpasse. Du vil her få en sparringsgruppe, der brænder for at lave kirke for hele bydelen som gerne vil lykkes med det sammen med dig.KvalifikationerDu tør gå forrest: både når vi skal ud og tale med sognets beboere og når vi skal lave aktiviteter sammen. Du er nysgerrig, tillidsvækkende og god til at organisere. Du ser forskellighed som en ressource og samarbejder gerne på tværs af fagligheder. Idéer er der mange af, og derfor skal du kunne gribe, sortere og udføre.Vi forestiller os, at du har kendskab til Folkekirken og erfaring med projektarbejde. Din uddannelsesmæssige baggrund kan spænde bredt, så længe du kan se dig selv i rammerne og kan trække på din erfaring i forhold til jobbets indhold.Ansættelsesvilkår og lønAnsættelsen som projektmedarbejder finder sted ved Åby sogn, C. A. Thyregods Vej 47-49, 8230 Åbyhøj. Arbejdsstedet vil være sognegården, sognets to kirker samt andre lokaliteter i Åby sogn.Ansættelsen er tidsbegrænset i tre år og arbejdstiden er gennemsnitligt 20 timer ugentligt. Arbejdstiden tilrettelægges i samarbejde med den daglige leder, som du refererer til.Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.Der er uddannelseskrav til stillingen. Se § 14 og 15 i Cirkulære nr. 10001 af 12/11 2019. Det er således en betingelse, at den obligatoriske grunduddannelse for sognemedhjælpere / kirke- og kulturmedarbejdere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start, medmindre du i kraft af din hidtidige uddannelse opfylder uddannelseskravet.Medarbejdere, der ikke opfylder uddannelseskrav og ikke har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 297.284,95 kr. – 393.902,67 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 312.149,65 kr. (nutidskroner).Medarbejdere, der opfylder uddannelseskrav eller har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 312.149,65 kr. – 445.927,42 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 327.013,22 kr.(nutidskroner).Den samlede løn kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Kirkekultur.nu.Yderligere information og ansøgningVi glæder os til at læse din ansøgning, og vi håber du skriver noget om, hvordan du vil gribe opgaverne an og hvordan du ser folkekirkens rolle i området.Send din ansøgning og relevante bilag pr. mail til: 8122fortrolig@sogn.dkHar du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sognepræst Karsten Høgild tlf. 51360141 / mail: khoe@km.dk eller daglig leder Margrethe Vejs-Petersen tlf. 51382205 / mail: manv@km.dkVi holder første runde samtaler den 6. september og anden runde den 13. september. Vi indhenter referencer i forbindelse med anden runde samtaler.Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen.Læs mere om os på vores hjemmeside: www.aaby-sogn.dk

Read more…