Hvis du gerne vil være en del af en arbejdsplads med et godt kollegialt samarbejde og høj faglighed – så er Medicinsk Af… – Region Midtjylland – null

Vi søger 2 sygeplejersker med opstart den 1. oktober 2022 eller efter aftale. Der er tale om faste stillinger og 37 timer/ugentligt i blandede vagter – og arbejde hver 3. weekend i 8 timers vagt. Vi forsøger så vidt muligt at lægge vagtplaner ud fra familie- og privatliv, således du kommer til at trives bedst muligt!Vi er en spændende arbejdsplads, hvor der er en god blanding af nye og erfarne kollegaer, og du kommer til at have med mange aspekter af sygeplejen at gøre. På M2 får du lov at arbejde med – og blive klogere på – specialer inden for endokrinologi, gastroenterologi, hepatologi og reumatologi. Vi samarbejder tæt med kommunale tilbud via visitationen, hvorfor du vil få et stort kendskab til tværfagligt- og professionelt arbejde mellem primær og sekundær sektor. I afdelingen har vi planlagte indlæggelser, og en del af vores kroniske patienter har en åben indlæggelse, så de kan komme direkte til os uden om egen læge.I dagstiden fra 8-17 modtager vi også akutte patienter inden for vores specialer. Det sker i samarbejde med Viborg, som er vores tætte samarbejdspartner på området. Derfor har du også mulighed for, at dygtiggøre dig inden for den akutte sygepleje.Hos os kan vi tilbyde nyansatte sygeplejersker:- Følgeskab med vores intro- oplæringsansvarlige sygeplejerske, som laver et individuelt oplæringsforløb, som passer lige netop dig. Samtidig er der en struktureret dialog med ledelsen og mentor, således du ikke føler dig alene som ny på afdelingen.- Et arbejdsmiljø, hvor der udvises oprigtig interesse og omsorg for hinanden – kollegaer imellem.- Kompetente kollegaer, som er klar til at lære fra sig – og lære af dig – og hvor forskellighed ses som en stor styrke.- en arbejdsplads med mulighed for tage aktiv del i udviklingen af sygeplejen og arbejdsgange.- En spændende og afvekslende arbejdsdag, hvor ikke én dag er ens, og hvor vi hver dag samarbejder omkring patienter i makkerpar.Vi forventer, at du:- Har et positivt mind-set og har ambitioner om faglig- og personlig udvikling.- Kan lide at arbejde tværfagligt- Kan trives i en uforudsigelig hverdag samt trives med at arbejde i blandede vagter- Har interesse for og lysten til at arbejde inden for vores medicinske specialer og ser samarbejde med patient og pårørende som en naturlig del af god sygeplejeEr det noget for dig? Så send din ansøgning til os!Du er meget velkommen til at kontakte os for yderligere information: Oversygeplejerske Camilla Hansen 78417205 eller Oversygeplejerske Birgitte Dyreborg, 78417306

Read more…