Hvidovre kommune søger elever til den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) – Hvidovre Kommune – Hvidovre

Hvidovre Kommune søger pædagogiske assistentelever, med optagelse på hovedforløbet, på den pædagogiske assistentuddannelse i januar 2024.Uddannelsen til pædagogisk assistent er en erhvervsuddannelse, som varer 2 år og 1½ måned. Uddannelsen er bl.a. adgangsgivende til pædagoguddannelsen via kvote 2. Vi forventer, at du: Har interesse for at arbejde med børn og unge Gerne vil planlægge samt deltage i aktiviteter, der kan fremme børns trivsel, udvikling og læring Er motiveret, engageret og har personligt overskud til at uddanne dig Er fleksibel og mødestabil Tager ansvar for dine opgaver Har lyst til at lære og indgå i arbejdsfællesskaber med kolleger og skolekammerater Adgangskrav:Det er en forudsætning for at starte på PAU uddannelsens hovedforløb, at du har bestået grundforløb 2 rettet mod pædagogisk assistent. For nærmere afklaring ift. adgangskrav og realkompetencevurdering, kan du kontakte uddannelsesvejlederen på SOSUH. Om uddannelsen:Uddannelsen til pædagogisk assistent er en uddannelse, hvor teoretisk viden på skoleforløb kombineres med praksislæring. Undervisningen foregår på SOSUH i Brøndby. Praktikken foregår i Hvidovre Kommunes dagtilbud eller SFO´er. Hvordan søger du:Du skal skrive en motiveret ansøgning og begrunde, hvorfor du ønsker at uddanne dig til pædagogisk assistent. Du bedes vedhæfte eksamensbeviser fra 9. eller 10. klasse, uddannelsesbeviser, udtalelser fra tidligere ansættelser, samt anden relevant dokumentation til din ansøgning. Løn og ansættelsesforholdArbejdstiden er 37 timer om ugen. Løn og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst med FOA for elever. Hvidovre Kommune er din arbejdsgiver gennem hele uddannelsen.Ansættelsen er tidsbegrænset, det betyder, at du er ansat så længe uddannelsen varer.Hvis du kommer i betragtning til stillingen, vil der – med dit samtykke – blive indhentet straffe- og børneattest, som vil indgå i vurderingen af hvorvidt man vil tilbyde ansættelse. AnsættelsesprocessenAnsøgningsfrist d. 5. november 2024 Der vil være samtaler 14. november 2024.

Read more…